„Pečujeme mnohdy o historické skvosty a děláme náš kraj atraktivnějším. To má pozitivní vliv na cestovní ruch, který rozvíjí místní ekonomiku a posiluje image našeho kraje jako regionu, který stojí za to navštívit,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Šilheřovice zdobí klasicistní zámek s anglickým parkem, kde roste řada vzácných dřevin. V areálu je lovecký zámeček s původními kotci pro lovecké psy a bazén se sousoším Poseidona. Rod Eichendorfů nechal na začátku 19. století vybudovat trojkřídlý zámek, ve kterém od roku 1844 do 1945 sídlil bankéřský rod Rothschildů. Jeho členové anglický zámecký park rozšířili a zvelebili tak, že je jedním z největších v Česku.

Martin „Malina“ Novák věří, že se mu podaří zachránce nalézt.
Zraněný muž chce poděkovat svým zachráncům. Neví ale, kde je hledat

Parkem prochází naučná stezka, na které jsou umístěny informační tabule o historii, o flóře i fauně včetně informace o zvláště chráněném území s výskytem chráněného brouka páchníka hnědého a také o významném členu rodu Eichendorffů Josephovi, který je považovaný za nejvýznamnějšího básníka Slezska.

Vede exponovanými částmi parku, kde má návštěvník možnost vidět zámek i další postavené objekty včetně Neptunovy kašny. U typických druhů dřevin, které se v parku vyskytují, jsou pro informovanost turistů umístěny tabulky s jejich názvy.