Vyžádalo si ji objektivní hodnocení, které v úseku mezy oběma Heralticemi upozorňuje na staré vysprávky, mozaikové trhliny, příčné trhliny, podélné trhliny, výtluky a místy chybějící asfaltový tmel.

Ztráta kvality této silnice vznikla během doby intenzivního využívání frekventovanou dopravou. Rekonstrukce necelých tří kilometrů povrchu v obou směrech začne v pondělí 29. března a během ní bude provoz v částečné uzavírce vedený kyvadlově. Dokončení oprav je plánování v červnu a celková cena nového povrchu vychází na zhruba sedmačtyřicet milionů korun bez DPH.

Silnice „jedenáctka“ patří mezi nejdelší komunikace I. třídy v Česku. Páteřní spojnice západu a východu země měří celkem 316 kilometrů a svou délkou i umístěním nabízí často využívanou alternativu dálničním úsekům. Vlivem neustálé zátěže osobní i kamionové dopravy na ní vznikají značné provozní škody.