Na problém jsme upozornili v Opavském a hlučínském Deníku 29. prosince a posléze i v Opavském a hlučínském Regionu 2. ledna v článku nazvaném Opavou po Pekařské? Máte smůlu! Ihned po zveřejnění se do naší redakce sešly zajímavé ohlasy našich čtenářů, které si v plném znění můžete přečíst v tomto vydání na stránce nazvané Moje Opava II. Čtenáři jsou nespokojeni s odpovědí Rudolfa Kleina z odboru dopravy opavského magistrátu týkající se mizerného stavu a značek zákazu vjezdu na ulici Pekařské vedoucí dále k polským hranicím.

„Pan Klein nezdůvodnil, proč je ta cesta v takovém stavu, v jakém je,“ napsal nám například Josef Weisz z Opavy. Rudolf Klein, kterého jsme včera opětovně kontaktovali, uvedl, že o tom, který hraniční přechod bude zajišťovat provoz nebo na kterém bude případně provoz omezen, se několikrát jednalo za přítomnosti polské i české strany. „Vzhledem k tomu, že se jedná o malý a méně významný pohraniční styk, byly v minulém období upřednostněny opravy a údržby vozovek, kde je podstatně důležitější a větší provoz než v tomto úseku,“ uvedl Klein.

Míní, že nikdo nemůže přehlédnout opravy několika desítek kilometrů silnic v našem okrese provedené loni na podzim. „Důležitost a stavebně technický stav Pekařské včetně šířkového uspořádání této silnice neumožňoval zde pustit veškerý provoz tak, jak tomu je ze strany Polska,“ dodal Rudolf Klein. Podle něj byl tento problém Pekařské opětovně projednán se správcem silnice, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava.

Zúčastnění se dohodli, že pokud klimatické podmínky této zimy dovolí, provedou se v následujících měsících nejnutnější opravy vozovky, ořez větví stromů podél silnice a další práce potřebné k zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku tak, aby nejpozději k 1. dubnu 2008 byl umožněn provoz na této silnici pro všechny vozidla do 3,5 tuny. Podobně jako Pekařská nám ke cti rozhodně neslouží také silnice ze Sudic přes Wielkie Cziborzice do Ratiboře a cesta z Třebomi.