„Pokud bude trend pokračovat, budeme spokojení, ale s možným nástupem britské mutace se to může zase rychle změnit k horšímu. Někteří pacienti k nám bohužel přicházejí poměrně pozdě. Každý den míváme na oddělení velmi těžké případy a netýkají se pouze seniorů,“ konstatuje primář infekčního oddělení Petr Kümpel.

V současnosti je v nemocnici jedna z pěti standardních stanic už uvolněna pro interní pacienty. Dodávky vakcín přicházejí od krajského koordinátora pravidelně v týdenních relacích, ale množstevně jsou omezovány. Způsobeno to je krácenými dodávkami pro celý kraj, ale k výrazným výpadkům zatím nedochází. Plánování a očkování tak bývá uskutečněno podle počtu dodávaných vakcín na konkrétní týden.

Personální a materiálová kapacita je z pohledu Slezské nemocnice plně zajištěna. V běžném chodu je však stále omezena neakutní péče a operace pacientů, kteří nejsou v bezprostředním ohrožení života. To se týká například operace kýly, šedého zákalu, dětské ORL a dalších podobných zákroků. Hlavním důvodem tohoto omezení je hlavně nedostatek nemocničních lůžek a zdravotnického personálu. Tento problém se netýká jen opavské nemocnice, potýká se s ním v této době většina nemocnic v republice.

„Návrat k běžnému chodu našeho zdravotnického zařízení v plném rozsahu umožní až výrazný pokles počtu hospitalizovaných covidových pacientů a celkově klesající rozsah pandemie. Pro co největší zmírnění následných dopadů na zdravotní problémy necovidových pacientů děláme všechno, co můžeme,“ ujišťuje ředitel nemocnice Karel Siebert.