Povodí Odry kvůli ní nemůže odpustit dostatečné množství vody, které je pro uskutečnění splutí řeky potřebné.

I přesto se podnik snažil vyjít vodákům všemožně vstříc. Zvažoval například různé omezené varianty splutí, kdy by se z nádrže vypustilo méně vody, celkově by došlo ke zkrácení doby vypouštění a v úvahu přicházel také začátek trasy sjezdu až v kempu v Podhradí.

Nakonec se však žádná možnost neukázala jako vhodná. O zrušení sjezdu informovala na svých stránkách organizace Campanula vodáci. Další sjezd Moravice je naplánovaný na 25. a 26. června.

Veronika Bernardová