Následující dotaz nám do redakce zaslal Jiří Gill z Opavy: „Často si všímám, hlavně na Horním náměstí, mladíků na prknech, kteří jezdí po vyvýšených obrubách květinových záhonů před budovou Jednoty.

Desky jsou vyrobeny ze slezské žuly a mladíci je tím ničí. Zajímalo by mě, co s tím hodlá dělat Městská policie.“

Na dotaz odpovídá mluvčí Městské policie Opava Pavla Losertová: „Případy skateboardistů na Horním náměstí řešíme často, hlavně o prázdninách a v období letní večerů. Většinou se jedná o mladistvé osoby, které po neuposlechnutí výzvy strážníka také mohou dostat blok. pokutu, která v jejich případě je do výše 500 Kč. Několik případů už takto bylo řešeno.

Strážníci postihují mladíky nejen kvůli tomu, že ničí materiál, kterým jsou obrubníky obloženy, ale také kvůli hluku, který jízda na prkně vydává. Atraktivním místem pro skateboardisty je také plocha u koule a za Slezankou. Díky kamerovému systému, který je rozmístěný po centru města, monitoruje tyto plochy a vše pak máme pod kontrolou,“ uvedla mluvčí Městské policie Opava Pavla Losertová.

„Prostřednictvím vaší redakce chci apelovat na využívání míst k tomu určených, což v městě Opavě je u víceúčelové haly v Městských sadech. Skateboardisté jsou bráni jako chodci, a proto nesmí nikoho na chodníku ohrozit,“ uzavřela Pavla Losertová.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.