Zatímco naprostá většina Opavanů trávila sobotní horký den v přírodě, skauti 21. oddílu Tkaničky čistili auta na benzinové pumpě.

Ne proto, že by z toho něco měli, ale protože chtěli pomoct lidem nemocným leukémií. Akce s názvem Společně proti leukémii proběhla pod záštitou Junáka ve spolupráci s organizací Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

V devět ráno už stály jednotlivé dvojice mladých skautů u stojanů a netrpělivě čekali na první řidiče. V rukách třímali nejen čisticí náčiní, ale také červené letáčky, které měly přispívajícím osvětlit, na co vlastně jejich peníze půjdou.

„V naprosté většině případů lidé reagovali pozitivně. Jen v jednom případě jsme se setkali s negativní reakcí, ale to byla opravdu výjimka," uvedla vedoucí oddílu Věra Greiplová. Nadšené prý ale byly také samotné děti. Mezi nimi se vyjímala teprve pětiletá Eliška, jež se také pokoušela auta mýt. „Umývali jsme okna autům i motorkám. Počasí nám také přálo," pochvalovala si další vedoucí Magdaléna Dubová. Když v sobotu úderem třetí hodiny odpolední složili náčiní, měli z akce dobrý pocit, a to navzdory tomu, že ještě netušili, kolik vlastně vybrali.

Ta pravá satisfakce na ně čekala až včera dopoledne, když šli rozpečetit kasičku na Hlásku. Měli v ní rovných 4590 korun. A přestože z toho měli velkou radost, upřímně je to překvapilo. „Oproti loňskému roku je to obrovský skok, to jsme vybrali něco málo přes tisíc korun. Máme z toho všichni obrovskou radost," sdělila Věra Greiplová.

Pro ty, kdo v sobotu nepřispěli na dobrou věc a chtěli by to napravit, máme dobrou zprávu. Společně proti leukémii mají skauti v plánu bojovat i příští rok.