Podle slov pracovníka Technických služeb Vladimíra Hrdiny bude magistrátem objednaná soukromá firma kolem objektu stavět také nízkou kovovou zábranu. Ta má napříště odradit skejťáky, kteří si výskoky na fontánu zpestřují jízdu parkem, a tak ji neodvratně ničí.

Stavební zásahy podobného charakteru se u dalších vodotrysků v Opavě letos neplánují. Oprava kašny bude stát asi tři sta tisíc korun.

(dar)