Podle některých zde selhal Integrovaný záchranný systém, jiní zase zvažují podání žalob na správce toků. Povodeň nejvíce zasáhla Dívčí Hrad, Slezské Rudoltice a Bohušov. Běsnící živel řádil i na dalších místech Osoblažska. „Právě jsme dokončili statistiku. V obci máme zatopeno šestadvacet domů. Doposud k nám nepřišla jediná zpráva z centra Integrovaného záchranného systému. Dá se říci, že tento systém selhal,“ řekla Martina Jalamasová, starostka Slezských Rudoltic. Zde se nečekaně prudce rozvodnil potůček Lužná. V této obci hovoří část postižených o tom, že lidé podají trestní oznámení na vodohospodáře, kteří se dle jejich názorů špatně starali o koryto potoka.

V Dívčím Hradu se vylila řeka Osoblaha. Přívalová vlna vyvracela stromy a zvedala klády v nedalekém srubovém městečku. Vše se nahromadilo v korytě pod mostem, který byl silně poškozen. Statik přes most, který je důležitou tepnou Osoblažska, zakázal jezdit automobilům a pěší tudy mohou chodit pouze po jedné části. Místní lidé nečekají na pomoc a sami začali s čistěním koryta řeky a mostního pilíře. „Máme strach, že by se řeka při větším dešti znovu vylila. Proto se snažíme mnohatunové nánosy bahna a dřeva z mostního pilíře dostat sami. Nejsme Praha, takže k nám ženijní vojsko nepřijede,“ prohodil zatrpkle místní občan.

V Dívčím Hradu netekla voda a nešla elektřina. „Vodovodní potrubí je vedeno pod poškozeným mostem. Díky šikovnosti chlapů z organizace Voda - sdružení obcí Osoblažska se nám jej už podařilo zprovoznit. Předtím se nám podařilo získat aspoň jednu cisternu s pitnou vodou. Škody na obecním i soukromém majetku půjdou do milionů korun,“ informovala Božena Mruzíková, starostka Dívčího Hradu. V Bohušově byly také zatopeny domy, a dokonce i oblíbené rekreační centrum u místního rybníka. Poškozeny jsou komunikace, chodníky a pod vodou je i fotbalové hřiště. Kuriozitou, kterou si v Bohušově všichni se zájmem prohlíželi, bylo hejno kachen plovoucích na jezeře mezi fotbalovými brankami na místním hřišti.