V úterý 1. září začíná nový školní rok. Už teď je jasné, že se od těch předchozích bude významně lišit. Původní hygienická opatření, která chtěla nastavit pro chod škol vláda, platila jen několik hodin. Pak byla zmírněna. Ve školách se tak například nebudou muset nosit roušky. Tedy alespoň prozatím.

Pokud by totiž některý okres na takzvaném semaforu zoranžověl, může hygienická stanice roušky na školách zavést. Podle aktuálně platných pravidel na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se ale třeba školám nedoporučuje pořádání hromadných akcí. Jde o různá představení, besídky či sportovní soutěže.

Jestliže se škola rozhodne je uspořádat, musí nastavit pravidla tak, aby minimalizovala riziko šíření koronaviru. Je-li mezi některými žáky třeba alergik či astmatik, musí přinést do školy potvrzení od lékaře, že se nejedná o infekční chorobu.

Nic neberou na lehkou váhu ani v opavské Základní škole (ZŠ) Englišova. „Musíme respektovat věci, které jsou nařízené. Pak se snažíme udělat i ty doporučené. Zároveň ale nechceme omezit kvalitu výuky a pokud možno aby se mohly dělat i věci, které byly nad rámec. Třeba máme v plánu školu v přírodě, cyklistické výjezdy. Akorát je provedeme tak, jak jsme je měli už přes prázdniny, kdy jsme pro děti dělali soustředění. Snažíme se, abychom s nimi byli sami, ať se nemícháme s ostatními rekreanty, stravování i ubytování ať je také čistě jen pro nás,“ přibližuje ředitel ZŠ Jan Škrabal.

Všude mají na „Englišce“ k dispozici dezinfekci, samozřejmostí jsou papírové ručníky, časté větrání tříd nebo vynášení košů. „To jsou ale aktivity, které se dělají už dlouhodobě,“ upřesňuje.

Ve škole nakoupili také kvalitní teploměry a vyčlenili i karanténní místnost, která má samostatnou toaletu. „V případě, že bychom u dítěte měli podezření na covid, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce, ať si je vyzvedne. A po tu dobu by bylo dítě odděleno z kolektivu právě v této místnosti, pod dohledem pedagogického pracovníka. Ale je jasně stanoveno, že i když bude jakýkoli případ covidu, neznamená to, že by se měla automaticky zavřít škola. Nemusí to znamenat ani uzavření třídy. Ale všechny tyto záležitosti se hned řeší s hygienickou stanicí,“ vysvětluje Jan Škrabal.

Hromadná shromáždění nechtějí příliš pořádat, aby zbytečně nikoho nevystavovali riziku nákazy. Zahájení školního roku bude netradiční, provede se rozhlasem.

Pouze žáci prvních tříd, které mohou doprovodit rodiče, se potkají buď venku na hřišti, nebo v tělocvičně. Podle počasí. „Ale zase tak, aby třetí osoby zbytečně neprocházeli školou, do tělocvičny by se šlo bočním vchodem,“ říká.

Tato opavská škola je školou se sportovním zaměřením. Jak bude probíhat výuka tělocviku, se ještě dolaďuje. Před a po každé obměně kolektivu se totiž podle manuálu musí vše vydezinfikovat. To si ale v praxi zatím Jan Škrabal moc představit neumí.

„Jsme zvyklí, že se u nás vytírají chodby ve škole běžně i v průběhu dne, to se dělo i když nebyl covid. Ale vytírat něco každou hodinu, to budeme muset ještě dořešit,“ konstatuje. Z toho důvodu tak bude omezen třeba i pronájem tělocvičen pro externí skupiny.

Nyní se řeší i nákup notebooků pro případ, že by muselo dojít k výuce na dálku.

„Je velmi důležité, aby ke všemu zodpovědně přistupovali i rodiče. Když tam budeme mít některé, kteří na pravidla dbát nebudou, neubráníme se tomu, že se covid do školy dostane. Škola může dodržovat všechno. Ale jestliže nebudou zodpovědní rodiče, mine se to účinkem. Jdeme do toho s tím, že chceme zajistit co nejkvalitnější výuku. I formy nadstandardní, na které jsme byli zvyklí. Ale až doba nám ukáže. Musíme být pozitivní, když budeme přemýšlet, co nepůjde, tak bychom nezvládli nic,“ dodává závěrem Jan Škrabal.