Základní škola v opavské části Kylešovice má třináct odborných učeben. Vybavené jsou počítači a interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici keramickou dílnu, dvě tělocvičny a posilovnu. Od šestého ročníku si děti mohou vybrat volitelný předmět, a to buď informační technologii, přírodní vědy, kondiční cvičení, anglickou konverzaci nebo tělocvik.

V rámci tělesné výchovy mohou děti pod vedením kvalifikovaných trenérů a pedagogů využívat fotbalové hřiště s umělou trávou. Škola totiž úzce spolupracuje s opavský fotbalovým klubem. Pro další malé sportovce je tu zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Mimoškolní čas zpříjemňuje řada různých aktivit

Zástupci dětí jsou voleni do žákovského parlamentu, odkud mají možnost ovlivňovat dění ve škole. Ta nabízí také mnoho zájmových kroužků a odpoledních programů družiny a klubu. Třeba Hrátky se zvířátky, maškarní karneval, vánoční a velikonoční dílničky, sportovní hrátky nebo Bubakiádu.

Ve sportovních i nesportovních soutěžích má škola v Kylešovicích dlouhodobě výborné výsledky na okresní, krajské i republikové úrovni. Zdejší základní škola patří k největším v Opavě a svým vzdělávacím programem i vybavením odpovídá požadavkům na současnou, moderní školu.