Děti Mateřské školy v Hlubočci našly dočasný azyl v sále Obecního domu. Jejich školka totiž prochází generální opravou. V jejím rámci dojde ke stavebním úpravám střechy, výměně oken, topení, vybavení a zateplení objektu.

Dětem se v sále Obecního domu líbí, ale už se také nemouhou dočkat, až poprvé na konci listopadu zavítají do své nové školky. Není to jediná stavba v obci. Letošní rok je totiž pro Hlubočec rokem dotací. Byly totiž schváleny dvě pro obec nejdůležitější dotace, tj. na školku ve výši přibližně 3,5 milionu a na sportovní areál částka 8,5 milionu z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Projekty jsou spolufinancované Evropskou unií.

Na víceúčelový sportovní areál se těší zejména už odrostlejší generace. Bude tady zbudována sociální budova, malé hřiště s umělým povrchem, travnaté hříště pro malou kopanou, koutek pro děti, dráha pro hasičský sport, nové osvětlení atd. Pořádání akcí tak bude daleko jednodušší, než bývalo. Dokončení areálu je podle plánu datováno zhruba na polovinu příštího roku.

Dále pak byly schváleny dotace z ministerstva pro místní rozvoj na pořízení nového územního plánu obce ve výši necelého půl milionu korun. Mezi již dokončené stavby patří chodník k Podvihovu, na který obec dostala dotaci z krajského úřadu ve výši 380 000 Kč.

Vesnice je teď zase o něco krásnější, hlavně ale je zajištěna bezpečnost chodců, což se ještě umocní chystanými přechody pro chodce na hlavní křižovatce. Z dotace MAS Opavsko ve výši 380 000 Kč se provedly úpravy parčíku v dolní části obce, byla postavena nová čekárna a zveleben travnatý pás kolem chodníku k Obecnímu domu.

Možná, že díky všem úpravám Hlubočec může nakonec klidně aspirovat i na titul Vesnice roku.

Tomáš Pustka