O projekt Ponky do školek letos projevili zájem i na Slovensku a v Hradci Králové. Z mateřské školy z Jestřabí na Zlínsku se přijeli inspirovat do opavské MŠ Mnišská, kam v první vlně dodala ponk firma Grigar. Za OHK Opava se projektu aktivně věnuje členka představenstva Kateřina Krejčí, která zástupce firmy VAMAK a ředitelku školky seznámila s historií i aktuálním stavem projektu.

Zástupce MAS Opavsko, Martin Hořínek, zajistil pro školky metodický materiál vytvořený studentkou Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, Valérií Schenkovou. Nese název Malý svět a obsahuje základní nákresy pro modely domečků, cesty, mostu a jiných prvků, které si děti pak samy vyrábějí a hrají si tím pádem se svými vlastně vyrobenými hračkami.

Dle zkušeností ze školek, kde již ponky používají více než rok, pozorují učitelky, že se děti neučí jen práci s nářadím, ale i plánování práce, vytvoření si vlastního nákresu, komunikaci při práci, učí se po sobě uklidit a uložit nářadí na své místo. Mimo jiné milují u práce na ponku i používání ochranných brýlí, což je do života návyk k nezaplacení.

Učni se musí vrátit zpět na praxi

Mnohé školky si chtějí pořídit ponk další, aby na něm mohlo pracovat více dětí najednou. „Provedení ponku, jeho stabilitu a funkční prvky všichni, kteří již ponk mají, velmi chválí. Aby mohly být vyrobeny ponky další, potřebujeme, aby se učni mohli vrátit na praxi. Učitelé z dílen jsou ze zavedených opatření velmi nešťastní a obávají se, jak po návratu ke strojům budou kluci schopni zadané úkoly zvládnout. Výuka přes internet nikdy nemůže nahradit fyzickou práci se dřevem, hoblování, řezání či přesné měření,“ říká ředitelka OHK Opava Miluše Psotová.

K ponkům dostávají děti i sadu nářadí, kterou zajišťuje firma Conmetall. Instruktážní videa pro práci s nářadím vytvořená v MAS Opavsko jsou nyní dostupná i na těchto webových stránkách