Revitalizace probíhala od června do poloviny září a město na ni podalo dvě úspěšné žádosti o dotaci, a to v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. Konkrétně se jedná o tato předškolní zařízení: MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov, MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká. Projekt má podporovat pravidelný kontakt městských dětí s přírodním prostředím, jejich aktivní pohyb, zdravý kontakt s rizikem a zkušenostní učení.

„Díky získané dotaci mohly být provedeny úpravy terénu, vytvořeny nové hrací prvky pro děti a doplněny výsadby stromů a keřů. Ty vycházely z ideových návrhů výtvarníka Miroslava Pacnera, který již dříve úspěšně realizoval například zahradu v ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice," doplňuje informace tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

Celkové náklady na vybudování přírodních zahrad se vyšplhaly na částku 5,28 milionů korun, kdy 90% procent je spolufinancováno z Operačního programu Životního prostředí.

MŠ Srdíčko Zborovská se slavnostně otevřela již minulý týden, v úterý MŠ Havlíčkova a MŠ Olomoucká pracoviště Čajkovského. Ve středu se otevřela zahrada MŠ E. Beneše a ve čtvrtek nově upravený venkovní prostor ZŠ a MŠ Komárov, pracoviště Podvihov.

Nejpozději se otevře MŠ Dětský svět, pracoviště 17. listopadu. Důvodem jsou navazující opravy starších herních prvků a chodníků. Otevření se tedy přesunulo na jaro příštího roku.