Školní statek Masarykovy střední zemědělské školy patří k prioritním vzdělávacím zařízením v republice. Po desetiletí byl dokonce nejmodernější vzdělávací institucí svého druhu a jako jeden z mála školních statků má možnost se na tento post vrátit. Pomůže mu v tom zásadní modernizace, kterou nyní prochází.

„Postupem času se dostal na hranici životnosti a bez značné finanční injekce by nemohl nadále sloužit svému účelu,“ vysvětluje náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny hlavní důvod, proč se kraj rozhodl investovat do tohoto jedinečného školského zařízení.

Letos poskytne ze svého rozpočtu 50 milionů korun a kompletní modernizace přijde na 200 milionů korun. První etapa modernizace byla za více než 12 milionů korun dokončena v závěru dubna vznikem tří nových učeben, chemické laboratoře, multimediální učebny a zázemím pro administrativní úsek organizace.

Deset milionů uhradil kraj a zbytek školní statek ze svého rozpočtu. Rekonstrukční práce se následně přesunuly do skleníkového areálu a na farmu. V prostorném skleníkovém areálu budou nákladem 15 milionů korun demolovány stávající zastaralé skleníky.

Následně dojde k vybudování moderního garden centra pro kvalitní zázemí výuky zahradnických oborů. Současně byly zahájeny práce v areálu farmy, kde za více než 20 milionů korun proběhne demolice zchátralých stájí a kompletní zasíťování prostor k vybudování nových stájí pro chov hospodářských zvířat tak, aby odpovídaly podmínkám 21. století.

Při své návštěvě Moravskoslezského kraje zavítali 24. dubna do školního statku ministři školství a zemědělství v demisi Robert Plaga a Jiří Mílek. V doprovodu ředitele školy Arnošta Kleina si prošli celý školní areál a shodli se, že jde o zcela mimořádné spojení obou vzdělávacích institucí v zemědělském oboru.

„Byli zjevně nadšeni a slíbili hledat některé dotační tituly pro další zdokonalení praktické výuky na naší škole s využitím chytrých technologií. Náš školní statek by tak časem mohl sloužit i jiným podobně zaměřeným školám v Moravskoslezském kraji,“ říká závěrem Arnošt Klein.