Školy by je přivítaly, nicméně ve většině případů si je nemohou dovolit. Řeč je o školních psycholozích. Jak zmínila ředitelka opavské Základní školy Vrchní Zdeňka Ondrášková, školního psychologa nemají, ale určitě by o něj stáli. „Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, máme speciálního pedagoga s úvazkem 0,8. Jeho práce je pro naši školu velkým přínosem,“ uvedla Zdeňka Ondrášková.

Také ZŠ Slavkov, jak uvedl tamní ředitel František Hodný, v některých případech velmi úspěšně spolupracuje s Pedagogicko- psychologickou poradnou (PPP) v Opavě, „Momentálně nemáme natolik vážné problémy, abychom potřebovali permanentní pomoc psychologa,“ řekl František Hodný.

Příspěvek je omezen počtem žáků

O možnosti mít školního psychologa pak měla velký zájem i ZŠ v Bolaticích. Redakci to zmínila její ředitelka Dagmar Tielová. „Snažili jsme se to uskutečnit. Problém je však v tom, že možnost žádat o finanční příspěvek na kraji je omezen počtem žáků na škole. Naše škola má tři sta padesát žáků, a to je málo,“ podotkla ředitelka a dodala: „Chtěli jsme se proto spojit s vedlejší školou v Dolním Benešově, a to tak, aby školní psycholog mohl pracovat na půl úvazku na naší škole a půl úvazku na sousední škole, ale ani tato možnost nebyla krajem přijata.“ Stálého psychologa zde proto nemají, nicméně o spolupráci s ním by měli zájem. „Prozatím nám v naléhavých případech pomáhá zřizovatel školy, tedy obec Bolatice,“ doplnila Dagmar Tielová.

O problematiku zřízení místa školního psychologa se zajímali i na další ze základních škol, a sice v Kobeřicích. „Narazili jsme hlavně na problém financí,“ uvedla zástupkyně ředitele Bohuslava Lasáková. Řešením by podle jejích slov bylo, kdyby jeden psycholog působil na dvou nebo více školách. „Určitě bychom pomoc psychologa přivítali,“ řekla.

Práci psychologa nahrazují nejen výchovní poradci

Ani na ZŠ v Chuchelné nezaměstnávají odborníka působícího v tomto oboru. „Nevím o tom, že by některá z vesnických škol měla svého psychologa, nemluvě o penězích na jeho zaplacení,“ řekla ředitelka a zároveň také výchovná poradkyně Kristina Olejáková. Školy mohou podle jejích slov maximálně prostřednictvím požadavku a se souhlasem zákonného zástupce žáka požádat o jeho vyšetření u psychologa v pedagogicko- psychologické poradně z důvodu školní nezralosti, výchovných nebo výukových problémů, podezření na poruchu učení, profesní orientaci a podobně. „O vyšetření v poradně mohou samozřejmě žádat i sami zákonní zástupci žáků s tím, že závěry vyšetření jsou k dispozici nyní jen zákonným zástupcům dětí. Záleží jen na rodičích, zda je postoupí škole pro další práci s žákem,“ vysvětlila Kristina Olejáková se slovy, že vyšetření v pedagogicko- psychologických poradnách jsou zatím bezplatná.

„Psychologa jsme nikdy na škole neměli a asi nikdy mít nebudeme, pokud tuto skutečnost nějak neupraví nějaká nová vyhláška nebo novela školského zákona,“ řekla a doplnila: „Práci psychologa nahrazují proto výchovní poradci na školách a sami učitelé, vesměs třídní, ti, ke kterým, mají děti důvěru a nebojí se jim svěřit se se svými problémy a požadavky. Z vlastní zkušenosti dlouholeté práce výchovné poradkyně vím, o čem mluvím.“

Psycholog by nebyl nyní zcela vytížen

Školního psychologa pak nemají ani na opavské Střední zdravotnické škole. „Pokud bychom chtěli zaplatit psychologa, vždy by to bylo na úkor peněz pedagogických pracovníků,“ uvedla ředitelka školy Zdeňka Jelenová. Jak dále zmínila, škola nyní nemá žádného psychologa. „V současné době by na naší škole byl zcela nevytížen. Máme velmi málo problémových žáků a pokud potřebují žáci tuto pomoc, spolupracujeme s psychologickou poradnou,“ řekla ředitelka s tím, že by se bez něj teď obešli.

Potřebu zřídit funkci školního psychologa pak nepociťují ani na ZŠ v Hlučíně-Darkovičkách. „Dochází sem čtyřiašedesát dětí, jedná se tudíž spíše o rodinné prostředí. Možná i proto nevzešla ze strany rodičů ani pedagogů potřeba zřídit funkci školního psychologa. Zároveň však nedisponujeme ani dostatkem finančních prostředků k jeho zajištění,“ informovala ředitelka školy Monika Kamradková.

Problémy mají stoupající tendenci

O štěstí mohou v tomto ohledu hovořit například na Střední škole ve Vítkově- Podhradí, kde mají jednoho školního psychologa. Jak redakci sdělil ředitel školy Pavel Vavrla, i přesto, že mají nedostatek finančních prostředků, považují jeho činnost na škole ze nezbytnou.

Činnost školního psychologa je podle jeho slov využívána zejména ze strany žáků, ale také kontakty ze strany rodičů a učitelů nejsou výjimkou. „Se žáky se pracuje jak skupinově, tak i individuálně. Skupinově se pracuje většinou s jednotlivými třídami, kdy se řeší zejména klima třídy, a to jak preventivně, tak v rámci řešení konkrétních problémů. Součástí jsou také edukační programy,“ vyjmenoval ředitel.

Individuálně se pak řeší zejména problémy vztahující se ke školnímu prostředí, jako problémy v kolektivu třídy, problémy s prospěchem a s chováním, krizové intervence a podobně.

Výjimkou ale není i řešení problémů, které primárně se školním prostředím nesouvisí, jako například rodinné problémy, vztahy k vrstevníkům nebo problematika návykových látek. „Tyto problémy mají u žáků stoupající tendenci a roste počet takto zaměřených pohovorů. Tito žáci by většinou jinou odbornou pomoc nevyhledali, protože ke školnímu psychologovi mají jednoduchý přístup a většinou ho osobně znají,“ komentoval.

Dva psychology, oba na částečný úvazek, pak zaměstnávají na Střední škole technické v Opavě. Redakci to zmínil ředitel školy Josef Vondál.