„Tento program obsahuje pokyny, co děti mají umět na konci prvního období, tedy ve třetí třídě, dále pak na konci druhého období, tedy při ukončení páté třídy,“ nechala se slyšet ředitelka Základní školy v Brance u Opavy Hana Šatalová. „U nás to v praxi znamená, že budeme pokračovat v tom, co jsme již započali. Děti nebudou získávat jen mechanické vědomosti, ale budou mezi sebou i komunikovat, budou se učit ve skupinkách,“ dodala.

Nebudou chybět úplně nové učební materiály. „Na tomto vzdělávacím programu všichni pracovali zhruba dva roky,“ uvedl také ředitel Základní školy v Mladecku Jiří Bubla a dodal: „Jeho výhodou je, že školám dává možnost odlišit se od škol v okolí, a nabízí svým žákům něco navíc.“ Také Tomáš Kolesa, ředitel Základní školy v Hlučíně–Darkovičkách potvrdil fakt, že minimálně v 1. a 6. ročníku se bude učit podle školních vzdělávacích programů.

Jitka Víchová, která vyučuje na Základní škole v Březové, nám odpověděla obdobně: „Pro první a šestou třídu máme vzdělávací program s názvem Všichni se tu známe jménem.“ „Naše škola se ve vyučovacích formách, metodách a přístupu k žákům inovuje již několik let,“ nechala se slyšet ředitelka Základní školy ve Stěbořicích Iveta Moravcová. „Tento trend je postupný, neboť opravdovou reformu školství člověk nejdříve musí pochopit, pak přijmout za svou, přesvědčit veřejnost a až pak ji lze aplikovat,“ dodala.