„Příprava na tento den začala již v roce 2011, kdy se zastupitelstvo rozhodlo budovu obnovit. V té době byla již více než deset let opuštěná. Nápadů co s budovou bylo mnoho, prostředků na realizaci o to méně. Proto jeden z úkolů byl získat co nejvíce peněz z jiných rozpočtů než z obecního.

V součtu všech nákladů, které dosáhly 15 milionů, se podílejí dotační prostředky více jak padesáti procenty," přiblížil starosta Skřipova Radim Čech.

Dalo by se říct, že se s generální rekonstrukcí navrátila budově i původní funkce. V prvních historických zmínkách se totiž o objektu mluví jako o fojtsví. „S využitím budovy jsme se, jak už to většinou bývá, vrátili k tomu, co už vymysleli naši předkové. Historické fojtství můžeme z dnešního pohledu brát jako správu obce, a tedy se s nadsázkou vrací sídlo obecního úřadu zpět.

Stejně tak jsme vrátili do patra byty, které tam v minulosti byly. Jejich účelem bude poskytnout seniorům dostupné a po všech stránkách vyhovující bydlení," doplnil skřipovský starosta a vyzdvihl, že by se náročný projekt nepodařilo dokončit bez dobré spolupráce zastupitelstva a zaměstnanců obce.