V okresním kole zvítězili v kategoriích fyzika, chemie, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, ochrana a tvorba životního prostředí, tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie, pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Tým v krajském kole tvořilo jedenáct studentů a opět zabodovali ziskem tří prvních, jedním druhým a čtyřmi třetími místy, což představuje celkem osm medailových umístění se čtyřmi postupy do celostátního kola, které se znovu on-line formou uskuteční 11. až 13. června.

Situace ve čtvrtek 13. května v noci v Jakartovicích. Přívalové lijáky tam způsobily povodeň.
Lokální povodně? V noci zklidnění situace. Silné deště ale nadále trápí náš kraj

Obhájit tam dobré jméno školy i své vlastní pojedou Viktor Kurtin v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, Jakub Vlček v kategorii Tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie a Adam Mikunda v kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Do licitace o postup do celostátního kola ještě postoupila Veronika Kozelková v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí. Soutěžící zpracovávali vědeckou nebo výzkumnou práci z vybrané oblasti, kterou následně obhajovali před odbornou komisí a výsledky jejich snažení mívaly často úroveň bakalářských prací.

Právě výsledky opavské „zemědělky“ v této prestižní soutěži, zaštítěné celostátními akademickými osobnostmi, byly v rámci středních škol Moravskoslezského kraje bezkonkurenčně nejlepší. „Jejich úspěch je o to cennější, že letos probíhala soutěž v období koronavirové pandemie s využitím on-line obhajob. Na žáky tím kladla další velké nároky na přípravu a realizace,“ upozorňuje nadmíru spokojený ředitel školy Arnošt Klein.