Někteří proto na svůj lidumilný čin zrovna dobré vzpomínky nemají. Jedním rázem přišli o peníze i o kamaráda.

„Náš dobrý známý se dostal do problému a nutně potřeboval třicet tisíc. Dlouho jsme se znali, a proto jsem mu částku ochotně půjčil. Vrátit mi je měl do půl roku, ale peníze nemám zpátky ani po čtyřech letech. Místo toho dostávám jen další plané sliby,“ říká s povzdechem čtenář, jehož jméno je redakci známé.

Podobných případů řeší dost i Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje První rada zní: Podejte žalobu k soudu. Na jejím základě totiž může soud vydat platební rozkaz a to i bez slyšení dlužníka. Žalující však musí mít doklad o tom, že peníze žalovanému skutečně půjčil.

„Nejlepší forma je písemná v podobě smlouvy. V ní musí být uvedeno, kolik peněz bylo zapůjčeno, kdy má být částka vrácená a nesmějí chybět podpisy obou i datum vyhotovení,“ radí předsedkyně Sdružení obrany spotřebitele Moravskoslezského kraje Marcela Reichelová.

Jestliže byly půjčené peníze dlužníkovi zaslány bankovním převodem, může při soudním jednání pomoci i výpis z bankovního účtu. Po soudním vydání platebního rozkazu má dlužník patnáct dnů od jeho doručení termín k zaplacení dluhu i nákladů soudního řízení. Soudní poplatek sice musí zaplatit žalobce, ale pokud spor vyhraje, dostane částku zpátky.

„Nejjednodušší však je neposkytovat žádné neuvážené půjčky,“ zní druhá rada Marcely Reichelové. V Opavě má Sdružení poradnu v areálu magistrátu na Krnovské ulici každou třetí středu v měsíci od 14.30 do 16 hodin. Opavská poradna má telefonní číslo 553 756 601, mobil na Sdružení je 602 722 584 nebo 608 722 582.