Kromě vedení developerské skupiny Crestyl, která za návrhy na novou podobu části Horního náměstí stojí, se nelíbí snad nikomu. Tedy kromě opatrného vyjádření vedení radnice, které má zjevně potíže vyjádřit jasně svůj názor.

Učit odvaze a konkrétnosti by se tak její vedení mohlo učit od opavských architektů, kteří médiím i Hlásce poslali svá stanoviska. Přinášíme vám je na této straně doslova. Přečtěte si je pozorně, protože stojí za to stejně jako stojí za to názor uznávaného sochaře a hradeckého rodáka Kurta Gebauera.

Prostor v našich novinách jsme samozřejmě dali i druhé straně: generálnímu řediteli developerské skupiny Crestyl, která návrhy Slezanky vypracovala, Omaru Koleilatovi.

V užším výběru jsou tři architektonické návrhy

Z šesti návrhů nové podoby části Horního náměstí, zhotovených zaměstnanci z architektonických kanceláří a ateliérů Aeche´s, Chapman Taylor, Chmelař architekti, Petr Franta architekti, Projektil a Qarta Architektura, postoupily tři.

Odborná komise vybrala návrh číslo 3 z kanceláře Petr Franta architekti a návrh číslo 5 z kanceláře Qarta Architektura. Opavská veřejnost dala svou přízeň návrhu číslo 1 z ateliéru Chapman Taylor.

„Vybrané návrhy budou dopracovány a znovu předloženy k posouzení,“ přibližuje jejich další osud generální ředitel investorské skupiny Crestyl Omar Koleilat. Sám se s výběrem laiků i odborníků ztotožňuje.

Návrh č. 1 - Chapman Taylor

Návrh č. 3 - Petr Franta Architekti

Návrh č. 5 - Qarta Architektura

Slezanka finále - vítězství nebo prohra

Jednoznačná prohra. Prohrávají všichni. Porota. Autoři vybraných návrhů. Prohrává Opava. Porota, že se nedokázala postavit komerčním tlakům a od počátku špatný projekt odsoudit k zániku. Autoři návrhů, kteří se pod vidinou finanční odměny a příslibu další spolupráce byli ochotni podílet na od základu zvráceném projektu.

Prohrává Opava, která podlehla tendenčním tlakům developera a přistoupila na „vypocený a ušmudlaný“ projekt obchodního centra bez vize a přínosu pro budoucí generace. Bohužel celý projekt je tak daleko, že se dnes nikdo neodváží přiznat chybu a celý investiční záměr, tak jak je rozpracován, zastavit.

Místo toho všichni hledají cestičky, jak projekt ospravedlnit a obhájit. Je to pochopitelné, bylo vykonáno hodně práce a investováno příliš mnoho prostředků. Nezbývá než doufat, že všichni zúčastnění otevřou oči a konečně pochopí, že se na špatných základech nedá postavit dobrý a pevný dům. Že město nejsou jen fasády, ale také prostor a místo pro život.

architekt Jan Zelinka, Atelier 38, Opava

Co na to primátor?

Architekt Jan Zelinka poslal své stanovisko také opavskému primátorovi Zbyňku Stanjurovi (ODS). A jaká je primátorova reakce? „Je to jeden z názorů, které se zapojily do diskuse k budoucnosti Slezanky. Co k němu mohu říci? Jen to, že na vlastní názor a jeho svobodné vyjádření má každý právo,“ odpověděl naší redakci Stanjura.

Architektura není divadlo

Můj názor je takový, že se odvádí touto soutěží na fasádu pozornost od skutečného problému celého bloku, na který je již vydáno územní rozhodnutí.

Abych to přiblížil, dělá se veliký humbuk okolo přední masky auta a o jeho jízdních a bezpečnostních vlastnostech, které dělají auto autem, se mlčí. Mlčí se o nich proto, že jsou velmi špatné, a proto se musí „vyžehlit“ renomé alespoň na přední masce.

Ale pokud se auto rozjede, a nedej bože bude mít karambol, bude vám úplně jedno, jaké kudrlinky na přední masce budete mít… Bude to průšvih, který dnes v papírové podobě neumí laická veřejnost vnímat!

To se odvažuji říci, neboť s kolegou Zelinkou a architektem Alešem Studentem vedeme na katedře architektury na VŠB fakultě stavební diferencovaný ateliér a studentům jsme zadali řešení tohoto bloku. Půl semestru se dělaly kontextuální analýzy a rozbory, které nikdo předtím nedělal.

Už z těch vyšlo, jaká je nesmyslnost struktury a obsahu, tedy funkce zástavby bloku, na který má Crestyl vydané územní řízení. Věřím, že po přečtení těchto řádků chápete, pročpak jsme se návrhu fasád nezúčastnili, přestože jsme byli také vyzváni, a proč se vám k jednotlivým návrhům nevyjádřím – architektura není divadlo, formuje životní prostředí na přinejmenším několik dalších desítek let, kulisy mne nezajímají….

architekt Tomáš Bindr, Atelier 38, Opava

Kurt Gebauer: To není vtip?

Rodák z Hradce nad Moravicí, sochař, profesor a vedoucí katedry sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Kurt Gebauer se nám před časem svěřil, že návrhy dostavby Horního náměstí nejprve považoval za vtip.

„Viděl jsem sice návrhy jen v novinách, ale četl jsem i komentáře k nim. Musím říci, že jsou trefné. V podstatě tam není nic, co by do historického jádra Opavy pasovalo. Když se mi to dostalo do ruky, bral jsem to jako fór, jako když si někdo udělal srandu. Myslím ale, že mu to moc nevyšlo,“ říká.

Přiznává sice, že nezná detaily a bere pouze zveřejněné návrhy, ale při pohledu na ně se nedokáže zbavit jedné myšlenky: „Připadá mi to jako práce nějakých studentů, trochu praštěná, bez kontextu s tímto místem. Návrhy na mne působí jako architektura bez kontextu s okolím, s historií. Nedá se z ní vyčíst výrazný styl někoho, kdo by místo dlouhodobě znal nebo studoval.

Tak, jak to vidím, kazí to vkus takového seriózního místa.“

Současně vyslovil jednu otázku, kterou jsme si i my položili. „Osobně by mne zajímalo, jak by si s tím poradili renomovaní architekti jako Pleskot, Koutný, z Opavy třeba Horák nebo tady u nás v Praze na škole Kroupa či Přikryl,“ říká Kurt Gebauer na adresu architektonické soutěže a dodává:

„Zatím mi tam chybí serióznější a rozvážnější přístup. Věřím, že se lidi k tomu také tak vyjádří. Jak už jsem jednou před časem říkal, lidé se nesmějí dát a musejí být ke kultuře kolem sebe více důslední.“

Omar Koleilat: Nabízíme Opavě velmi kvalitní obchodní galerii

Za návrhy na novou podobu části Horního náměstí stojí developerská skupina Crestyl, která patří mezi vedoucí developery. V současné době se aktivně věnuje rozvoji více než čtrnácti lokalit s celkovou investicí v řádu jedné miliardy eur po celé České republice. Jejím generálním ředitelem je Omar Koleilat.

Jak se vaše skupina vlastně k řešení opavského náměstí dostala?
„Smlouvu se statutárním městem Opavou na revitalizaci celé části za Slezankou máme už několik let. Když město Slezanku koupilo, rozšířili jsme rozsah zadání architektům a paralelně jsme zahájili i soutěž na fasádu celého objektu chystané obchodní galerie.“

Podle jakého klíče jste architekty vybírali?
„Do oslovených architektonických kanceláří jsme se snažili zahrnout jak nadnárodní skupiny, tak i renomované celostátní a místní kanceláře. Z diskuse s vedením města pak vyplynulo oněch šest zveřejněných návrhů. Už dříve jsme však spolupracovali se třemi účastníky, konkrétně s Arche´s, Chapman Taylor a s Petr Franta architekti.“

Náměstí vládne architektura stylu „každý pes jiná ves“. Sjednocení asi jednoduché nebude.
„To je pravda. Zadání rozhodně není jednoduché, ale je řešitelné. Opava není jediným městem v Česku, které prochází podobným procesem. Výhodu má v tom, že si zachovala něco jako prvorepublikový šmrnc a na tom se dá velmi dobře stavět.“

Co vlastně chcete na náměstí vytvořit?
„Klíčovým úkolem je vytvoření moderního a vysoce kvalitního obchodního centra, které nabídne přes devadesát různých butiků a mimo jiné i multikino a byty. Jeho produkty budou mít široký záběr od nejrůznějších služeb až po módu, bankovnictví a cestovní ruch. U pěší zóny musí být zachována galerijní atmosféra.“

Co nastane, pokud bude některý návrh přijat?
„Jestliže bude některý návrh realizovaný, znamená to odstranění celého stávajícího bloku včetně paneláku Ministerstva zemědělství. V uvolněné lokalitě pak vyroste zcela nový komplex, ve kterém obnovíme i dávno zaniklé ulice Pivovarská a Radniční. Napojení je plánováno na Ostrožnou ulici a na Rybí trh.“

Kdy by k tomu mohlo dojít?
„To nezáleží jen na nás. Volný prostor by nejdřív obsadili archeologové se svým výzkumným programem. Teprve po jejich odchodu by začala vlastní výstavba, trvající 14 až 18 měsíců.“

Kdo je Omar Koleilat?

Narodil se v roce 1975 v Libanonu a jeho matka je Češka. Na libanonské Americké univerzitě vystudoval obor architektura a vzdělání si doplnil v Anglii nástavbovým studiem investic do nemovitostí.

Je zakladatelem a generálním ředitelem developerské skupiny Crestyl, působící i na území České republiky. Ovládá několik jazyků včetně češtiny, je ženatý, má jedno dítě a bydlí v Praze.

Proč nevybírala radnice?

Proč architekty na novou podobu Slezanky vybíral Crestyl a ne město? Bude vyhlášena další soutěž? Otázky, které si teď klade řada Opavanů, položila redakce tiskovému mluvčímu opavské radnice Janu Šindlerovi.

„Crestyl připravil nabídku a dal ji městu. Město ji může v konečné fázi přijmout, či odmítnout. Vedení radnice si jen přálo, aby už v prvotní fázi byli do výběru přímo zapojeni občané města a měli možnost návrhy vidět a vyjádřit se k nim,“ řekl Šindler s tím, že radnice nyní dostane návrhy z užšího výběru odborné komise.

„Firmě poté sdělí, zda některý z užších návrhů akceptuje, přičemž součástí této fáze bude i veřejné hlasování. Lidé budou moci sdělit, který z návrhů by si vybrali, nebo zda si přízeň nezískal ani jeden z nich,“ potvrdil Šindler.

A jak to vypadá s případným vyhlášením další soutěže? „Nemám žádné informace o tom, že by aktuální soutěž již skončila,“ zdůraznil Šindler. Podle jeho informací nyní město obdrží užší výběr návrhů, které by měly být oproti původním návrhům ještě dopracované.

Jitka Hrušková, Martin Kůs, Lucie Orbanová, Zuzana Urbánková