Ta v Opavě nedávno postavila obchodně společenské centrum Breda & Weinstein. Při pronájmu se městu zavázala k úpravám objektu. Oba partneři se dohodli, že investor předloží studii nové fasády Slezanky pronajímateli do konce června.

Společnost Mint Investments návrh úpravy objektu v termínu dodala. „Návrh na rekonstrukci opláštění Slezanky s městem v současné době už projednáváme," konstatuje její ředitel Radim Bajgar.

Předložená studie zachycuje objekt s navrhovanou fasádou ze všech stran, ale stále není dořešená otázka materiálu, kterým bude Slezanka obložená. Tato záležitost má být jasná během léta. „Dílčí vzhled budovy už prošel posouzením jednotlivých odborů i připomínkovým řízením. Definitivní nová podoba bude známá zhruba na podzim a v příštím roce by fasáda objektu měla projít rekonstrukcí," říká primátorův náměstek Dalibor Halátek (SOS).

Kdo však očekává radikální změnu, bude zklamaný. Při rekonstrukci půjde skutečně jen o novou fasádu, tvarem zůstane budova v podstatě stejná jako dosud.

Slezanka byla kolem 60. let minulého století postavená ve vybombardované části původní zástavby Horního náměstí jako nový obchodní komplex poplatný vkusu své doby. Dnes její vzhled, působící v těsném sousedství historických skvostů Hlásky, divadla a konkatedrály rušivě, berou Opavané hodně nelibě.

Slezanka navíc poslední roky rychle chátrala a obchodníci ji postupně opouštěli. Nový život do ní měl vdechnout jediný nájemce, vybraný na základě výběrového řízení. „Hlavní podmínkou byl způsob využití, doba nájmu i jeho výše a také přidaná hodnota," přiblížil požadovaná kritéria vedoucí odboru majetku města Pavel Vltavský.