Situace kolem nákupního střediska Slezanka zůstává dál otevřená. Radní se jí zabývali i tento týden a rozhodli o prodloužení výpovědní lhůty pro společnosti BQZ Moravia.

Původně byla stanovená do 31. ledna, nyní je prodloužená do konce února. „Vedly nás k tomu názory právníků, podle kterých je takový postup právně čistý," říká primátorova náměstkyně Pavla Brady (SZ).

Nájemce část svého dluhu uhradil a zbylou část zaplatí až po skončení nájmu. Se čtyřmi stávajícími podnájemníky budou podnájemní smlouvy zrušeny a uzavřeny nové, tentokrát už přímo nájemní. Před zhruba půl druhým rokem získalo město jako nájemce Slezanky společnost BQZ Moravia, patřící do skupiny Mint.

Smlouva byla uzavřena na dvacet let s tím, že nájemce také upraví na své náklady vzhled objektu. „Když jsme Slezanku od města převzali, vycházeli jsme při stanovení nabídky na nájem z posudku, podle kterého město dům koupilo, a i z historických dat ohledně výnosu," konstatuje ředitel skupiny Mint Radim Bajgar.

Skutečnost byla nakonec jiná. Úroveň tržních nájmů v centru Opavy se za posledních pět let zásadně změnila a ani technický stav budovy není dobrý. Proto se společnost BQZ Moravia koncem léta 2013 obrátila na město s žádostí o snížení nájmu pro dvouleté období na polovinu.

„Nájem byl vysoutěžený a proto ho nebylo možné snížit," vysvětluje náměstkyně primátora Pavla Brady (SZ). Dluh na nájemném uhradí BQZ Moravia po definitivním ukončení nájmu.

Slezanka byla postavena v 60. letech minulého století ve vybombardované části původní zástavby Horního náměstí jako obchodní komplex. Urbanisticky nepovedený objekt je dodnes smutným reprezentantem své doby. Město koupilo jeho část od soukromého majitele za přemrštěnou částku 270 milionů korun a radní pak přemýšleli, jak s tímto velmi drahým, a přitom nepotřebným majetkem naložit.

Slezanka postupně chátrala, obchodníci ji opouštěli a nový život jí měl vdechnout jediný nájemce.

„Nápad pronajmout Slezanku na dvacet let se mi nelíbí a nepovažuji ho vůbec za šťastný. Jde o spoustu let, kdy bude pro další řešení zablokována," uvedl ještě před výsledkem výběrového řízení exprimátor Zbyněk Stanjura (ODS).

Nájemcem se tehdy stala právě společnost BQZ Moravia, která ji nyní opustí a poloprázdný objekt bude čekat na nového zájemce. Budoucnost Slezanky je dál nejistá. Jisté je pouze to, že zůstává jako pořádně horká brambora problémovým a hlavně předraženým majetkem města.