>> Crestyl proklamuje, že za Slezankou se stavět bude.
>> Už teď je jasné, že plány Crestylu nezahrnou bývalou měnírnu, část parku v ulici Popské a bývalý divadelní klub.
>> Za město s Crestylem vyjednává primátor Martin Víteček (ANO).
>> Crestyl chce získat pod svou správu Slezanku a zahrnout ji do projetku.
>> Jak v tuto chvíli vypadá projekt na zástavbu prostoru, nikdo neví.

Nikdo neví, co vyroste za Slezankou

Po věžáku za Slezankou zůstala zarovnaná plocha, problém ale je, že nikdo netuší, co na tomto místě vznikne, potažmo co bude v budoucnu definovat centrum města. Jedním z důvodu je, že skupina Crestyl, která v této lokalitě plánuje výstavbu obchodního centra, neví, s jakou plochou může počítat.

„Projekt je nyní v prvotní fázi příprav. I proto jsme se přihlásili do výběrového řízení na pronájem Slezanky, který by se mohla stát jeho součásti, což byl ostatně náš úplně původní záměr. Teprve až bude rozhodnuto o pronájmu, budeme vědět, na jak velkém prostoru můžeme záměr realizovat," říká Ondřej Micka za společnost Crestyl a dodává, že příprava takového projektu trvá roky, a proto je předčasné mluvit o termínech.

S investiční skupinou vyjednává primátor Martin Víteček (ANO). Podle jeho slov je ve hře několik variant.

„O pronájmu Slezanky v tuto chvíli jednáme. V kontextu smluvních závazků, které zde z minulosti jako město máme, se snažíme maximálně využít této nabídky ve prospěch města," přiblížil aktuální situaci Víteček.

Ani on ale nezná konkrétní podobu nebo alespoň koncept stavby, která rozhodne o budoucí tváři centra města. „Netuším, co je míněno pozměněným projektem developera. Rozhodně si jeho realizaci umíme představit pouze v podobě, která bude přípustná ze strany veřejnosti a bude respektovat zájmy občanů. V tomto smyslu budeme tvrdě vyjednávat," dodává opavský primátor.

Obě strany jsou svázány starými smlouvami

Proč se ale v souvislosti s centrem Opavy skloňuje jenom Crestyl? Vyplývá to ze smluv o smlouvách budoucích, které s investorem uzavřelo už předminulé vedení města.

„Připomínám, že se město nachází v nevýhodné situaci, se kterou si minulá vedení města nedokázala poradit. Chceme na sebe vzít zodpovědnost a tento palčivý problém vyřešit. Na prvním místě stojí zájmy občanů, na druhém však smluvní závazky a ekonomická stránka," doplňuje Martin Víteček.

Stroje rozebírají bývalou budovu ministerstva zemědělství.

Smlouvy obsahují například to, že Crestyl prakticky zaplatí demolici věžáku, na druhé straně však radnice s prostorem za Slezankou nemůže disponovat.

V průběhu let ale došlo k určitým změnám. Oproti původnímu záměru Crestyl může do plánů zahrnou výrazně menší plochu a záměr se musí přizpůsobit skutečnosti, že mezitím vzniklo nové obchodní centrum Breda & Weinstein. „Strategie i průzkumy Crestylu tvrdí, že kupní síla na uživení v Opavě je, a proto chtějí naplnit platnou smlouvu," říká náměstek primátora Dalibor Halátek.

Lidé jsou proti

Obchoďáku v centru ale lidé nakloněni nejsou. „Netuším, jaké obchody by tam měly být, skoro všechno je přes cestu v Bredě," poznamenal Jiří Vlček z Opavy. Podobný názor má většina lidí i někteří zastupitelé.

„Samotný záměr vystavět v centru města další obchodní centrum považuji za velmi nešťastný. Nad vstřícným přístupem tehdejšího vedení mohu jen nevěřícně kroutit hĺavou, a to i bez ohledu na související nákup předražené Slezanky. V centru by tak nezbyl žádný parčík na oddech a posezení, vzroste bezprecedentně dopravní zatížení v památkové zóně.

Nevím, co si pak město počne s vyprázdněnými obchody v přilehlých ulicích," komentuje situaci opavský zastupitel Radim Křupala (ČSSD).

Ten si všímá i dalšího rizika. „Město by nemělo Slezanku pronajmout Crestylu. Může se totiž jednat o taktiku, jak si pojistit spoluúčast města na krytí ztrát v případě krachu celého projektu," doplnil Křupala.

Tomáš Skalík: Záměr je pro Opavu překonaný a neúnosný

Sdružení Za Opavu dlouhodobě monitoruje dění ve městě v různých oblastech. K developerskému záměru v centru se staví negativně.

Jak vnímáte fakt, že se z plánů developera podařilo vyčlenit měnírnu a další lokality?

Pokud by developer realizoval projekt ve své původní megalomanské podobě, pak by byl zcela zničen nejcennější historický prosto ve městě – Rybí trh před konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie – a nejcennější technická památka – měnírna elektrického proudu. Vnímáme to tak, že vlivem vývoje, ekonomických proměn, změny atraktivnosti lokality Crestyl přehodnotil své ambice.

Byli jste seznámení s aktuální podobou projetku?

Nebyli. Aktuální podoba plánu je proměnlivá a obáváme se, že je v Opavě velmi málo lidí, kteří jsou z vývojem seznámeni.

Souhlasíte s tím, aby Crestyl dostal k dispozici Slezanku?

My již delší dobu zásadně nesouhlasíme s realizací výstavby za Slezankou, natož s úvahami o možném rozšíření projektu až na Horní náměstí.

Jaké je tedy vaše stanovisko k prostoru obecně?

Celý záměr pokládáme za překonaný a pro Opavu neúnosný, řekl bych až nesmyslný. Každému, kdo se v Opavě byť jedenkrát projde, musí být na první pohled jasné, že se situace oproti době před několika lety dramaticky změnila.

S dokončením Bredy se ulice v centru vyprazdňují a s příchodem dalšího velkého projektu by to bylo ještě horší. Už dnes podle odborných analýz poměru velkoobchodních ploch na počet obyvatel je Opava v celostátním měřítku na čtvrtém místě. Tato pozice je označena za kritickou.