City Opava, projekt společnosti Crestyl, má zcela nově propojit Horní náměstí a Ostrožnou ulici. Zároveň má vzniknout obchodní centrum a centrální klidový prostor s terasami a zelení. Samotný projekt společnost zpracovává již od roku 2004. Vzhledem k umístění, které radikálně změní podobu centrální části Opavy, kde se nachází nejznámější historické dominanty města, není jednoduché skloubit záměry investora, vedení města a připomínky památkářů.

Ke spolupráci na prvních konceptech projektu byl přizván známý architekt Vlado Milunić. Podle slov Dalibora Pecha ale jeho studie nenaplnily očekávání společnosti Crestyl. „Na studiích architekta Miluniće se objevily dva vysoké objekty, které zastiňovaly věž hlásky a konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. S tím by ale společnost neuspěla. Proto jsme se s panem Milunićem rozloučili a navázali spolupráci s architektem Petrem Frantou,“ komentuje zrod projektu Pech.

Mnohá jednání s městem a památkáři, která doprovází celý záměr zasáhnout do tváře Opavy na nejviditelnějším místě, se v aktualizacích projektu odrážejí.

Znovuzrození zaniklých ulic

Po jednáních s památkáři a poté, co vznesli svoje připomínky, se projekt začal koncipovat podle již zaniklých ulic, a respektuje tak historický půdorys. Kromě toho, že bude zachována budova bývalého divadelního klubu, došlo také k oddělení hmoty připravovaného objektu obchodního centra. „Ačkoli bude celý areál propojen, rekonstruovaný objekt bývalého divadelního klubu, prodejní prostory, atrium a obytný dům budou působit odděleně,“ pokračuje Pech. Ten také tvrdí, že střechy jednotlivých objektů, které by měly být z mnoha míst viditelné, budou pokryty zelení.

Společnost Crestyl se v současné době potýká s dvěma základními problémy. Prvním z nich je technická památka v podobě měnírny. Podle Dalibora Pecha společnost respektuje hodnotu technického vybavení měnírny, to se však již nevztahuje na samotnou budovu. „Zdi a fasáda prošly již tolika zásahy, že budova jako taková podle mého hodnotu nemá. Proto jsme nabídli městu, že technické vybavení na své náklady zrekonstruujeme a případně začleníme do objektu Opava City. Soudní znalec nám dokonce vypracoval posudek, který dokládá, že přemístěním technického vybavení měnírny nebude památka degradována. Jak se ale vlastník, čili město rozhodne, zatím nevím,“ řekl Pech.

Nákladní auta budou testovat stav konkatedrály

Stavba nového obchodního centra by také mohla zhoršit stav konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Podle ředitelky Národního památkového ústavu v Ostravě Naděždy Goryczkové není konkatedrála v nejlepším stavu. Právě z toho důvodu bude jedna z nejznámějších opavských památek podrobena měření a zkoumání.

Statiku konkatedrály zkoumají fundovaní odborníci a ve spolupráci s ČVÚT dojde také k simulaci provozu během stavby. „Dvě plně naložená nákladní auta budou jezdit kolem konkatedrály různou rychlostí. Měřicí zařízení, které bude instalováno uvnitř, poskytne potřebné informace. Podle prvních zpráv by však neměla ani plně naložená auta památku poškodit, pokud se rychlost bude udržovat na 20 km/h,“ prozradil Pech.

Podle něj také první průzkumy ukazují, že by běžná doprava neměla vzrůst přesto, že by se stavba obchodního centra zrealizovala.

Fara zahrnuta v konceptu není

Spekulace, které doprovázely celý projekt, hovořily o tom, že budoucí centrum by mělo pohltit také farní budovu. „Dohodu o prodeji nemáme. Takto směrovaný dotaz jsme sice přednesli, k dohodě ale nedošlo. Proto se s budovou v aktuálních návrzích nepočítá,“ komentuje Pech.

Stavět by se mohlo za dva roky

Podle Dalibora Pecha by se k samotné realizaci mohlo přistoupit nejdříve za dva roky. „Nejprve se musí vyřešit měnírna. Věřím, že to by se mohlo podařit do dvou měsíců,“ míní Pech a dodává: „Archeologický záchranný průzkum, který bude následovat po získání územního rozhodnutí, bude podle odhadů trvat rok, možná i déle.“ Důvodem je fakt, že prostor, kde má City Opava vyrůst, byl nejvíce zasažen bombardováním. Proto lze čekat, že archeologický průzkum bude bohatý na nálezy. V průběhu průzkumu bude společnost připravovat dokumentaci pro získání stavebního povolení. Je tedy reálné, že objekt, který nabídne přibližne 7000 m² pronajímatelných ploch a 19 až 20 bytů, by se mohl začít stavět do dvou let.