Poblíž obce Držkovice bude dnes v 10 hodin slavnostně poklepáno na základní kámen cyklistické stezky Slezská magistrála. Její úsek v délce třiatřicet kilometrů propojí Krnov, Opavu a Velké Hoštice.

Slezská magistrála bude procházet katastrálním územím Krnova, Úvalna, Brumovic, Skrochovic, Holasovic, Držkovic a městskými částmi Vávrovice, Palhanec, Kateřinky, Malé Hoštice a Velkými Hošticemi. Po dostavbě umožní cyklistům bezpečnou a pohodlnou trasu z Opavy až do Krnova, aniž by museli riskovat jízdu po hlavní a velmi frekventované silnici.

Cyklostezka bude kopírovat tok řeky a stane se součástí Moravskoslezské cyklistické magistrály zvané Osmička. Cyklostezku připravila Opava ve spolupráci s dalšími městy a obcemi. Na akci se podílí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice.

„Na její výstavbu se Opavě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko podařilo získat z Evropské unie finanční dotaci ve výši téměř 55 milionů korun. Náklady na výstavbu se pohybují kolem 64,9 milionu korun a město Opava s partnerskými obcemi uvolní z vlastních zdrojů 5,5 milionu korun,“ informuje Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

Cyklostezka od Krnova do Velkých Hoštic bude dlouhá celkem třiatřicet kilometrů. Necelých osmnáct kilometrů z ní patří cyklistické stezce, určené výhradně pro cyklisty nebo pro smíšený pohyb chodců a cyklistů.

Cyklistická trasa jako taková, vedoucí podél místních komunikací, bude v délce patnácti kilometrů. Stavební práce byly koncem září zahájeny na území Krnova a Úvalna, celá trasa této nadregionální cyklistické stezky by měla být uvedena do provozu nejpozději v dubnu 2012.

Výstavbu Slezské magistrály iniciovalo město Opava a předcházelo jí vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí s příslušnými povoleními. Vypořádány musely být i majetkoprávní vztahy k pozemkům, dotčenými stavbou.

„V krajském měřítku představuje stavba jednu z nejlépe připravených investic. Zástupci měst a obcí po její trase odvedli obrovský kus práce. Po svém dokončení podpoří tato cyklostezkanejen rozvoj turistického ruchu,ale stane se také bezpečnou spojnicí pro cyklisty, projíždějící mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošticemi“, uzavírá koordinátor tohoto projektu Martin Dostál.

Na snímku je plánovaná trasa. mapa: archiv MMO