I v tomto směru totiž platí, že úspěch přeje připraveným. Pro další možný atak nemoci má k dispozici dostatek ochranných prostředků pro zdravotníky, aktualizovaný pandemický plán i stále funkční triáž při vstupu do areálu.

Odběrová místa pro vyšetření pacientů a následně též vlastní laboratoř jsou po stránce materiální i personální dostatečně připravené. V nemocnici je vybudovaná řada dezinfekčních bariér, zamezujících případnému šíření viru.

„Dá se říci, že jsme na možný návrat coronaviru v Opavě přichystáni velmi dobře. Nejraději bychom ale byli, kdyby druhá vlna pandemie nepřišla a nemocnice i společnost mohla fungovat v běžném režimu. Teď je však nutné, aby si naši zdravotníci alespoň trochu odpočinuli, protože odvedli v minulých měsících obrovský kus práce," konstatuje ředitel nemocnice Karel Siebert.