Vzniklo v pavilonu W poblíž hlavního vjezdu do areálu nemocnice a bude sloužit ke vzdělávání mediků, sester, nižšího zdravotnického personálu i laické veřejnosti. Na jeho vybudování přispěla 80 000 korunami společnost Globus ze svého programu Globus Lepší svět. „Jsem rád, že se podařilo vdechnout život myšlence tohoto edukačního centra. Největší překážkou bylo najít vhodné prostory. Na jeho vznik uvolnila nemocnice desítky tisíc korun,“ konstatuje ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec.

Vzdělávat se v centru nebudou jen medici, sestry a nižší zdravotnický personál, ale také laičtí zájemci. Značná část lidí chce mít své blízké, kteří jsou dlouhodobě nemocní, doma. Většinou se však obávají, že se o ně neumějí postarat.

V edukačním centru zájemci dostanou nejen teoretické rady, ale přímo v praxi si pod dohledem zkušeného zdravotnického personálu vyzkouší a nacvičí, jak o blízké v domácím prostředí správně pečovat. Na fungování centra bude dohlížet ombudsmanka Slezské nemocnice Lenka Hanková.

„Zájemce budeme například učit, jak správně polohovat ležící pacienty, jak provádět jejich hygienu, správné postupy péče o vývody a další úkoly s tím spojené,“ přibližuje účel centra Lenka Hanková. Jeho prostory mohou být využívané i k pravidelným setkáváním pacientů s podobnými zdravotními problémy. Mohou si v nich vyměnit vlastní zkušenosti a dozvědět se o nových trendech v léčbě jejich nemoci.