Na oddělení chirurgie vystřídal Jiřího Hájka Matúš Peteja, který jako jediný přišel takříkajíc „z venku“, konkrétně z ostravské Fakultní nemocnice. Nukleární medicínu vede místo Jiřího Hrbáče Tomáš Böhm a na dětském oddělení je po Dagmar Prejdové primářem Dalibor Hudec. Všichni tři noví primáři své profesní představy netají.

Matúš Peteja chce usilovat o rozvoj mininvazivní chirurgie, onkochirurgie i o návrat cévní operativy. Cílem Tomáše Böhma, který působil jako zástupce primáře, je větší přiblížení metody nukleární medicíny všem lékařům, prohloubení spolupráci s klinickými obory opavské a krnovské nemocnice i s ambulantním sektorem našeho regionu včetně příhraničních oblastí Polska.

Za dlouhodobou vizi svého oddělení považuje svou představu zavedení pozitronové emisní tomografie. Dalibor Hudec, který byl rovněž zástupcem primářky, hodlá udržet personální stabilitu oddělení, zlepšovat komunikaci a rozvíjet odbornost celého oddělení. V neposlední řadě se chce snažit o další kvalitní spolupráci v rámci nemocnice i s kolegy z terénu.