Ačkoli nemocnice napříč celou zemí přijaly tvrdá protiepidemická opatření, koronavirus nezastavil provoz transfuzních stanic. 

Jedna taková se nachází také v areálu Slezské nemocnice v Opavě (SNO) a také tady stále vyzývají dárce, ať přijdou svou krev darovat.

Jediné, co se změnilo, jsou již zmíněná opatření. Před tím, než do budovy Hematologicko-transfuzního oddělení vstoupíte, musíte se telefonicky objednat na bezplatné lince 800 800 127.

Zároveň krev nesmíte darovat, jestliže nejste zdraví, máte nařízenou karanténu nebo jste v posledních čtrnácti dnech byli v kontaktu s člověkem nemocným s COVID-19.

„Předchozí objednávky jsou proto, že u dárců zjišťujeme anamnézu. Nemůžeme si dovolit ohrozit personál našeho transfuzního centra,“ vysvětluje primář Hematologicko-transfuzního oddělení SNO Lukáš Stejskal.

Denně se v centru aktuálně prostřídá průměrně dvacet až třicet lidí. To je asi polovina běžného stavu. Největší nedostatek je krevních skupin 0- a A-.

„SNO disponuje zásobami krve přibližně na čtyři až pět týdnů. Vzhledem k tomu, že se ustoupilo od plánovaných operací, máme nižší spotřebu krve, avšak i zásob zmíněných krevních skupin zatím máme dost,“ pokračuje primář.

K TÉMATU

Co když krev dojde?

Podle Lukáš Stejskala v současné době není na místě, že by opavské nemocnici zásoby krve došly. Avšak kdyby na Opavsku propukla epidemie ve velkém a mnoho dárců by onemocnělo, má nemocnice připraven jakýsi krizový scénář. Se žádostmi o krev by se opavské zařízení obracelo na Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava.

„Zatím to však nehrozí. Máme naštěstí věrné a vzorné dárce, chodí k nám i nyní pravidelně. Případně jsou na telefonu a kdyby bylo potřeba, jsou ochotni přijít. Patří jim naše velké poděkování,“ dodává Lukáš Stejskal.