Slezská nemocnice je jediným komplexním zdravotnickým zařízením v regionu. Ve své spádové oblasti zajišťuje zdravotnickou péči pro více než 180 tisíc obyvatel. Jedna z podmínek pro udržení vysokého standardu služeb jsou investice do modernizace přístrojů.

Její radiologické oddělení je od čtvrtka bohatší o novou magnetickou rezonanci s cenou přes pětatřicet miliónů korun.

Nahradila dosloužilou rezonanci, která měla jako technicky postarší dáma své provozní i finanční vrtochy a novým trendům ve zdravotnictví už nestačila. Kromě zdravotnického personálu a vedení nemocnice ji přivítali krajský hejtman Miroslav Novák a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (oba ČSSD).

Nová rezonance patří v kraji k nejmodernějším přístrojům své řady. Nabízí širší diagnostické využití i přesnější a detailnější zobrazení. K jejím kladům patří mimo jiné i daleko rychlejší vyšetření a pacientům tím umožní zkrácenou čekací dobu.

DOPLNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ

K možnostem, které nabízí, patří například i dovyšetření prsou a tím přístroj doplní stávající screningové centrum. „Nová magnetická rezonance má též nižší hlučnost. Její jednotlivé techniky částečně zkracují pobyt pacienta v nemocničním prostředí, což je pro něj podstatné," přibližuje primář oddělení Milan Cvek přednosti nového přístroje.

„Vysoutěžená byla za 32 549 000 korun a čtyřicet procent nákladů pokryla dotace Ministerstva zdravotnictví. Zbytek včetně stavebních úprav za necelé čtyři miliony korun hradí Slezská nemocnice," připojuje ředitel Ladislav Václavec finanční stránku pořízení nového přístroje.