Předností má však daleko víc. Schopností vyšetření po zavedení kontrastní látky je v republice zatím první svého druhu. Na rozdíl od standardních mamografů umožňuje nahlédnutí do nitra prsu v několika vrstvách nebo provádění biopsií a poskytuje lékařům informace nad rámec klasické mamografie.

V některých případech umí částečně a v některých úplně nahradit magnetickou rezonanci prsu. Výsledky může lékař vyhodnotit prakticky hned po osnímkování klientky. Shrnuto nový mamograf ve Slezské nemocnici je přesnější, ostřejší, rychlejší a k lidskému organismu šetrnější.

ZÁSLUHA FONDŮ, KRAJE A MINISTERSTVA

Proti standardním diagnostickým monitorům posunují monitory nového mamografu možnosti diagnostiky o třídu výš. Na cenu přístroje ve výši 8 558 330 korun přispěly evropské fondy pětaosmdesáti procenty, Moravskoslezský kraj jako zřizovatel nemocnice věnoval deset procent a pět procent dodalo ještě ministerstvo zdravotnictví.

„Cením si toho, že se Slezské nemocnici daří už několik let za sebou hospodařit s kladným hospodářským výsledkem a investovat do nového přístrojového vybavení,“ nešetří chválou náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer. Radiologické oddělení Slezské nemocnice vyšetří na tomto přístroji ročně přes patnáct tisíc klientů.

RAKOVINA PRSU SE NEVYHÝBÁ ANI MUŽŮM

V obecné rovině postihuje toto zhoubné onemocnění ženy všech věkových kategorií, ale občas se nevyhýbá ani mužům. Také v jejich prsu se může objevit bulka nebo zvětšení signalizující nebezpečí. V takovém případě je na místě co nejrychlejší návštěva radiologického oddělení v nemocnici.

Vyšetření mužského prsu neprobíhá na mamografu, ale ultrazvukem. „U mužů se s tím setkáváme průměrně jednou ročně, ale nutno říci, že zjištěné onemocnění je u nich minimálně stejně závažné jako u žen. Dokonce může být i daleko závažnější.

Léčba je pro obě pohlaví stejná operace a chemoterapie podle typu nádoru,“ konstatuje k tématu bývalý primář radiologického oddělení Slezské nemocnice Milan Cvek.