Jak uvedl tiskový mluvčí opavské nemocnice Daniel Svoboda, studentům pátých ročníků bude nemocnice v akademickém roce 2009 – 2010 vyplácet dva a půl tisíce korun měsíčně, studentům šestých ročníků pak pět tisíc korun měsíčně.

„Nabízíme zaměstnání v nemocnici, která poskytuje komplexní zdravotní péči pacientům na akreditovaných pracovištích,“ uvedl Svoboda. Podle jeho slov mají absolventi šanci uplatnit se po ukončení studia všeobecného lékařství v oborech ARO, vnitřní lékařství, patologie, radiologie a zobrazovací metody, infekční lékařství, neurologie, gynekologie a porodnictví, dermatovenerologie, nukleární medicína, hematologie, lékařská mikrobiologie, případně další obory.

„Budou mít vhodné podmínky pro osobní i profesní růst. A po uzavření pracovní smlouvy získají možnost přidělení služebního bytu,“ pokračuje Svoboda. Jak dále podotkl, podmínkou pro získání stipendia je uzavření budoucí pracovní smlouvy, tedy nutný závazek studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru ve Slezské nemocnici v Opavě.