Akci sponzorsky podpořily firmy Brano Group, TQM – holding, Opavia – LU a hypermarket Globus.

Světový den dárců krve vznikl z iniciativy světových organizací a institucí s cílem připomenout veřejnosti bezejmenné obětavce, kteří nezištně darují svou krev pro pomoc neznámým ohroženým lidem.

Bezplatné dárcovství výrazně snižuje riziko zatajení důležitých informací o zdravotním stavu dárce, kdežto při poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná.