Mezi lékaři i sestrami na straně jedné a pacienty na straně druhé to občas zaskřípe. Rovnováhu mezi oběma stranami navozuje právě ombudsman a tohoto úkolu se náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou práci Lenka Hanková ujala s plnou vervou.

„Do funkce jsem ji jmenoval pro její solidnost, ochotu pracovat a pro dokonalou znalost nemocničního provozu," uvádí ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec.

Pravdivost tvrzení dokládá fakt, že se na ni za dva a půl roku od zřízení funkce obrací stále víc lidí. „Všechny naše nemocnice mají ombudsmany a podle našich informací se lidé nejčastěji obracejí na ombudsmanku v opavské Slezské nemocnici," říká krajská mluvčí Miroslava Chlebounová.

„Tato práce pro mne není nic nového, protože podobné podněty jsem řešívala už dříve jako náměstkyně pro ošetřovatelství," konstatuje Lenka Hanková.

Hlavním posláním nemocničních ombudsmanů je poskytnout pomoc pacientům, jejich příbuzným i přátelům při řešení problémů, vzniklých v souvislosti s léčbou, a hájit jejich práva i práva zaměstnanců nemocnice.

Na první pohled to může vypadat jako střet zájmů. „Není. Nestrannost a hledání vhodného řešení prosazuji podle svého nejčistšího svědomí," ujišťuje Lenka Hanková. Její ombudsmanskou povinností je podanou stížnost nebo podnět prošetřit v těsné spolupráci s vedením nemocnice a jednotlivých oddělení, navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovateli v zákonné lhůtě písemně odpovědět.

„Všechno je o diskusi, protože v „profesionální slepotě" je skutečně možné něco přehlédnout. Jsou to zdánlivé maličkosti, které však mohou lidem pobyt v nemocnici komplikovat," připouští Lenka Hanková.

Příbuzným pacientů vysvětluje oprávněnost léčebných postupů u jejich nemocného vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a řeší stížnosti na přístup lékařů nebo sester. „Ve většině stížností jde o to, že vázne komunikace mezi pacientem, příbuznými a zdravotníky. Pokaždé je dobré vyříkat si všechny sporné body a vyjasnit situaci," míní ombudsmanka.

Někdy se však na ni lidé obracejí například i s žádostmi na zavedení časovek na ambulancích nebo na úpravu otevírací doby pokladny. Všechny případy, které musí řešit, se dostanou na stůl řediteli nemocnice.

„Mám o nich dokonalý přehled. Někdy bývají i dost komplikované a pokud nedojde k dohodě, obracejí se stěžovatelé na našeho zřizovatele nebo na soud. Naštěstí jde o ojedinělé případy, v současné době je jich šest," konstatuje Ladislav Václavec.