K nejčastějším zákrokům patří výměna kolenních a kyčelních kloubů, a také odstranění šedého zákalu. Slezská nemocnice v Opavě (SNO) bude v tomto ohledu nově spolupracovat s agenturou, která bude polské pacienty zajišťovat.

„Jedná se o českou agenturu. Sama si udělá reklamu a zajistí případným zájemcům o operaci u nás veškeré dokumenty, které jsou potřeba. Polský občan následně složí zálohu, která pokryje klientské vyšetření, a on-line se objedná k primáři či zástupci primáře příslušného oddělení," vysvětlil ředitel SNO Ladislav Václavec.

Nemocnice chce s agenturou začít naplno spolupracovat nejpozději do konce prázdnin.

KVALITA PÉČE JE STEJNÁ

Obavy, že by možný příval polských pacientů měl vliv na kvalitu poskytované péče, nejsou namístě. Počty operovaných Poláků jsou zanedbatelné.

„Nejezdí jich tady zase až tolik, to je třeba zdůraznit. Operace katarakty, tedy odstranění šedého zákalu, budou prováděny o víkendech, a co se velkých kloubních operací týká, budou Poláci zařazeni do běž-ného pořadníku. O to, že by nějakým způsobem zabírali místo nebo by způsobovali nějaká jiná omezení, se naši pacienti bát v žádném případě nemusí. Lékařů u nás máme dostatek," pokračoval.

Pro SNO se jedná o aktivitu, která pouze doplňuje její volné kapacity.

CENA A DLOUHÉ ČEKACÍ DOBY

Hlavními důvody této zdravotní turistiky bývají především cena a také dlouhá čekací doba, kterou v Polsku pacienti na operace mají. Za operaci katarakty zaplatí v Česku od 15 do 18 tisíc korun.

Výměna kyčelních či kolenních kloubů je pak přijde na 50 - 70 tisíc. „V současné době hradí peníze za zákrok přímo nám. Podle Evropské unie má ale pacient právo léčit se v kterékoli zemi unie na účet své zdravotní pojišťovny. Pokud tedy Poláci podstoupí operaci u nás, měli by poté mít zákroky propláceny jejich pojišťovnami," řekl Ladislav Václavec.

To, že by se Poláci v opavské nemocnici nedomluvili, se nestává. „Když jsme tady měli pacienta poprvé, měl s sebou jako doprovod tlumočníka. Nicméně komunikace v polštině či angličtině určitě není problém. Navíc na našich internetových stránkách funguje i odkaz, na kterém mohou pacienti daný zákrok zhlédnout a připravujeme také tlumočení do polštiny," sdělil Ladislav Václavec.

V plánech do budoucna je také rozšíření nabídky vyšetření pro cizince. Možnost by tak měli mít například u magnetické resonance nebo u vyšetření počítačovou tomografií, neboli CT. Kromě opavské nemocnice se mohou Poláci nechat operovat také ve Sdruženém zdravotnickém zařízení v Krnově.

Veronika Bernardová