V těchto dnech však průchod areálem vzbuzuje domněnku, že největšími nepřáteli stromů jsou zdravotníci. Vyvolává ji neveselý pohled na haldy pokácených stromů, z nichž některé ani nepůsobí zchátrale.

„Na základě dendrologického posouzení jsme skutečně museli pokácet celou řadu stromů. Některé byly přestárlé a hrozily pádem, jiné nezapadaly do nové koncepce naší nemocnice," přiznává náměstek ředitele, primář Jiří Hájek. Současně slibuje, že na jejich místa přijdou nové stromy i keře.

Postupně má být kolem pavilonů vysázeno čtyřiašedesát stromů různých druhů a 2 600 keřů. „Všechno jsme s odborníky projednali tak, aby parkový ráz areálu zůstal v historické podobě zachován, a navíc jsme nechali stát nosné stromy," konstatuje Jiří Hájek.

Vysvětluje, že revitalizace zeleně je pro bezpečnost v nemocnici skutečně nutná. Ze starých mohutných stromů padaly při větru silné větve a mohly zranit procházející lidi. Vloni jeden strom při silném větru dokonce spadl a poničil vůz stojící poblíž pavilonu.

Práce na výměně zeleně ve Slezské nemocnici jsou financovány i z jiných než nemocničních zdrojů a skončit mají v dubnu.