Opakované podněty vedly ředitele Slezské nemocnice Ladislava Václavce k iniciativě. „U primářky očního oddělení Zdeňky Wandrolové jsem zjišťoval možnost personálního zajištění provozu ambulance v Bruntále a primářka s tím souhlasila,“ říká Ladislav Václavec.

Část pacientů opavského oddělení navíc tvoří právě bruntálští pacienti. Ani vedení Moravskoslezského kraje nemělo jako zřizovatel proti zřízení detašovaného pracoviště v sousedním okrese žádné námitky.

„Oceňujeme, že opavským lékařům není lhostejné zdraví obyvatel sousedního okresu a jsou ochotni za pacienty dojíždět,“ konstatuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Gebauer. Nová oční ambulance Slezské nemocnice pro základní vyšetření zraku a léčení pacientů s vážnými poruchami byla v Bruntále otevřena 11. února. Operace však budou prováděny na očním oddělení Slezské nemocnice, které je pro ně technicky vybaveno.