Přesto je však nutné počítat s tím, že nižší počet sloužících lékařů povede, stejně jako v ostatních nemocnicích, k určitému omezení poskytované péče. Konkrétně dojde ke snížení počtu lůžek na interním a infekčním oddělení, ke snížení plánované operativy na chirurgii a též k k omezení provozu některých odborných ambulancí.

Zachovaný však zůstane provoz urgentního příjmu a intenzivních jednotek, stejně jako gynekologického oddělení a všech dalších ve Slezské nemocnici. Pacienti, kterým se budou rušit případná vyšetření nebo plánované operace, budou o této skutečnosti informovaní a bude jim navržen jiný termín.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Opavě.
OBRAZEM: Opava rozsvítila vánoční strom. Dolní náměstí bylo totálně plné

„Snažíme se udělat všechno pro to, aby vypovězení přesčasových hodin části lékařů Slezské nemocnice od prosince mělo na naše pacienty a poskytovanou péči co nejmenší dopad Spolupracujeme rovněž s okolními nemocnicemi a snažíme se o vzájemnou spolupráci v případech, kdy vznikne například potřeba hledat řešení i jinde v rámci převozu pacientů,“ slibuje lidem ve spádové oblasti Slezské nemocnice její ředitel Karel Siebert.