Představuje nadstandardně kvalitní přístroj nejvyšší kategorie, kterou tato firma nabízí. S moderní vyhodnocovací jednotkou Xeleris dokáže vyšetřovanou oblast zobrazit rychleji i dokonaleji a navíc i s nižší radiační zátěží pro pacienta. Současně při vyšetření poskytuje kvalitní CT obrazy, které lékařům usnadňují stanovení konečné diagnózy a vyšetřovaným pacientům ušetří další návštěvy nemocnice na RTG oddělení. Shrnuto - při jedné návštěvě oddělení lze díky uvedené technické novince provést současně dvě vyšetření a celý proces diagnostiky tím urychlit i zkrátit.

Nová tomografická gamakamera v kombinaci s CT slouží kromě onkologické problematiky také pro diagnostiku pacientů s kardiologickými, neurologickými, urologickými a endokrinologickými potížemi. Přínos však bude mít i pro ortopedické pacienty s totálními endoprotézami, protože dokáže lékařům pomoci v diagnostice pooperačních komplikací. Umožňuje také stanovit přesnou odpověď na probíhající léčbu při otázce, jestli je, nebo není účinná.

Bývalý obchodní dům Breda. 31. května 2023, Opava.
Pětice postupujících představila své záměry s Bredou

„Za největší přínos nového SPECT/CT systému pro naše pacienty však považuji možnost přesně lokalizovat i velmi malé, jen počínající známky nemoci a tímto je včas, rychleji a spolehlivěji diagnostikovat s celkově nižší radiační zátěží než dříve,“ připojuje primář „nukleárky“ ve Slezské nemocnici Tomáš Böhm.

Opavská nukleární medicína má rozsáhlou spádovou oblast, která pokrývá západní část Moravskoslezského kraje. „Kromě obyvatel města a jeho okolí sem směřují i pacienti ze vzdálenějšího Jesenicka, Bruntálska a Krnovska. Modernizace oddělení přispěje ke zvýšení kapacity oddělení,” dodává ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.