I přes složitou situaci v českém zdravotnictví jsou teď v mírném plusu, aniž by musely redukovat nelukrativní obory. Pro pacienty a personál to znamená, že si budou moci dovolit víc investovat hlavně do obnovy zdravotnické přístrojové techniky, do nákupu zdravotnického materiálu a případně i lépe odměňovat pracovníky.

Pozitivní roli hraje i značné a účelné využívání evropských peněz. Před několika měsíci se v opavské nemocnici uskutečnil personální audit, který provázela značná nervozita. Naštěstí k ní není důvod.

„Nemocnice je živý organismus, kde pořád něco vzniká. Doporučení auditora znamenalo, že jsme udělali novou interní prověrku oddělení a organizace práce," říká náměstkyně ředitele Lenka Hanková. Na úseku organizace práce jsou určité změny plánovány, ale netýkají se snižování stavu zaměstnanců.

„Redukování některých pracovních míst budeme řešit přirozenou cestou, tedy odchody do důchodu nebo na mateřskou dovolenou," konstatuje Lenka Hanková.