Řítí se podobné katastrofy též na pacienty ze spádové oblasti Slezské nemocnice? „Situace není vyloženě černá ani bílá. S maximálním nasazením zatím držíme všechna oddělení nad vodou. Tíživý nedostatek sester naštěstí nemáme, ale na neurologickém a na infekčním oddělení by nám příchod dvou lékařů trn z paty vytáhl," uklidňuje veřejnost ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Odmítá i možnost ohrožení pacientů lékaři, vyčerpanými ze služby a následných pracovních povinností. Málokdo by se zřejmě nechal dobrovolně operovat od polospícího chirurga nebo anesteziologa.

„K tomu v naší nemocnici dojít nemůže, protože lékaře posíláme po službě domů, aby si odpočinul. To znamená, že svou vyčerpaností nikoho neohrožuje," kategoricky odmítá ředitel Václavec tento medializovaný problém.

Lékaři chtějí vyšší platy

Nové lékaře se vedení Slezské nemocnice snaží získat všemi dostupnými možnostmi. Nabídky inzeruje v odborných časopisech, oslovuje studenty lékařských fakult a účastní se profesních přehlídek.

Jedním velkým problémem nedostatku sester a lékařů je bezesporu plat. Prezident České lékařské komory Milan Kubek i odboráři vládě vyčítají, že nedodržela úmluvu, která zastavila akci Děkujeme, odcházíme. Jsou zajedno v tom, že řešením není ani pětiprocentní zvýšení platů, pokud nebudou mít lékaři jistotu dalšího zvyšování.

Druhý problém spočívá podle Ladislava Václavce v tom, že vzdělávání sester a lékařů je dnes špatně nastavené.

„Když jsem s mediky hovořil, dozvěděl jsem se, že po absolvování chtějí odejít pracovat do Německa, kde je kratší atestační systém. Jeho zjednodušení bude určitě přínosné a také bych okamžitě zrušil přijímání studentů na lékařské fakulty bez přijímaček, protože to nyní generuje větší podíl mediček na lékařských fakultách," dodává Ladislav Václavec.

Zdravotní sestry relativně nescházejí

U zdravotních sester jsou všechna systémová místa obsazena a díky tomu jsou oddělení funkční. Registr uchazečů o tuto práci však zeje prázdnotou a to může citelně vadit v případě odchodu sester na mateřskou. Za několik měsíců končí na Slezské univerzitě akademický rok a alespoň některé absolventky oboru Ošetřovatelství by mohly mít o práci ve Slezské nemocnici zájem.

„Písemné žádosti nám však žádná z nich dosud nepodala," říká náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou práci Lenka Hanková. I tady hrají svou roli peníze. Sestry ve fakultních nemocnicích dostávají vyšší plat než v krajských a některé, jazykově dobře vybavené, rovněž míří za vysokým platem do zahraničí.

Šanci mají velkou, protože kvalita českých sester je známá jako vysoká. Pochlubit se jimi může i opavská nemocnice, která má jen za loňský rok hned dvě moravskoslezské Sestry roku Taťánu Suchánkovou a Lenku Hankovou.