Studijní pobyty v Opavě lákají hlavně turecké studenty. Na Slezské univerzitě jich v roce 2016 déle než čtyři týdny studovalo celkem třináct. Studentů ze sousedního Slovenska, kteří v žebříčku nejčastěji přijíždějících zaujímají druhé místo, přijelo za minulý rok celkem deset.

Za studiem na Slezskou univerzitu cestují také Poláci, kterých bylo v loňském roce sedm. Pro studijní pobyt si některou z opavských fakult nebo karvinskou fakultu vybrali i dva studenti z Bulharska. Stejný počet lidí přicestoval z Francie, Itálie a Litvy. Zbývajících šestnáct zahraničních studentů pocházelo z ostatních zemí Evropské unie i mimo ni.

Zahraničním studentům na univerzitě pomáhají členové Erasmus Clubu, který funguje jak na fakultách slezské metropole, tak i na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

„Koordinátor Erasmus Clubu funguje jako praktický průvodce studentů a věnuje se jim po celou dobu jejich pobytu na univerzitě. Zajišťuje praktické záležitosti, například komunikaci se studenty před jejich příjezdem, vyzvednutí na nádraží, asistenci při jejich ubytování a podepsání ubytovací smlouvy,“ sdělil mluvčí Slezské univerzity v Opavě Daniel Martínek.

Členové klubu navíc studenty seznamují s městem a českou kulturou formou výletů a společenských akcí. „Není výjimkou, že zahraniční studenti pobývají i u koordinátorů v rodině, a to zejména v době vánočních či velikonočních svátků,“ dodal mluvčí univerzity.

Do zahraničí vyjíždějí i čeští studenti opavské univerzity. Podle údajů výroční zprávy jich v roce 2016 na delší než čtyřtýdenní studijní pobyt za hranice vyjelo celkem 145. Nejoblíbenějšími zeměmi bylo Slovensko, kam vycestovalo čtyřiatřicet studentů, a Turecko, kde se vzdělávalo osmnáct studujících. Na třetím místě bylo se třinácti studenty Finsko.

„Výjimkou nejsou ani vzdálenější a exotičtější destinace, například Japonsko, Irsko, Řecko nebo Velká Británie,“ řekl mluvčí Daniel Martínek.

Dominika Sladká