Opravy, které budovy Slezské univerzity ještě nezažily. Takto by se dala popsat nejrozsáhlejší investiční akce v historii opavské vysoké školy. Celkový rozpočet na rekonstrukci i přístavbu činí 225 milionů korun.

Staveniště převzal dodavatel 2. ledna 2014. Přestože měla původně stavebně-inženýrská společnost Syner předat dílo 15. listopadu 2015, datum se posunulo na 15. února příštího roku. Termín dokončení novostavby knihovny, umístěné ve dvorním traktu budovy, je aktuálně stanoven na 28. srpna letošního roku, místo původního května.

„Důvodem pro prodloužení této fáze výstavby jsou dodatečné stavební práce a dodávky, zapříčiněné jednak geologickými podmínkami při zakládání stavby a dodatečnými hydroizolacemi spodní stavby původní budovy, tak také aktualizací technického vybavení, zejména aktivních síťových prvků, audiovizuální techniky apod., které byly navrženy projektem již v roce 2011," uvedl vedoucí rektorátního investičního oddělení Jiří Štefek.

Po dokončení stavby bude ovšem následovat ještě vybavení knihovny nábytkem, výpočetní technikou a zejména knižním fondem, který bude nutné přizpůsobit novému elektronickému systému ochrany a identifikace knižního fondu.

„Až poté bude možné knihovnu zpřístupnit studentům. Jelikož se bude jednat o časově náročnou činnost, je dokončení celého projektu plánováno do konce roku 2016," doplnil Jiří Štefek.

Konečný smluvní termín dokončení a předání ze strany dodavatele, zahrnující i rekonstrukci, je v tuto chvíli stanoven na 15. února příštího roku. Ani poté však nebude budova plně v chodu. Následovat bude vybavení stavby potřebným prvotním vybavením.

Přes probíhající stavební práce studenti nijak nestrádají. Jejich výuka je v tuto chvíli přesunuta do jihozápadního křídla budovy, kde rekonstrukce zatím neprobíhá. Po dokončení první fáze, kterou je rekonstrukce severovýchodního křídla, dojde k přestěhování výuky do nově zrekonstruovaných prostor a bude zahájena rekonstrukce jihozápadního křídla.

„V nových prostorách by se tedy mělo provizorně učit od příštího školního roku 2015/2016. Definitivně by měl provoz bez omezení v celé budově nastat od školního roku 2016/2017," informoval Jiří Štefek.

S tím, že se stavba zdrží, se tak trochu počítalo, a to především kvůli rázu budovy. „Jelikož se jedná o kompletní rekonstrukci objektu z počátku 20. století, problémy technického rázu se čas od času objevují.

Souvisejí zejména se špatným technickým stavem zejména venkovních omítek, podlahových konstrukcí, hydroizolací stavby apod.," vysvětluje vedoucí rektorátního investičního oddělení s tím, že byť se jedná o problémy vcelku běžné a technicky řešitelné, je nutné změny projednat s poskytovatelem dotace.

A administrativní postup je nejen striktní, ale i časově náročný. Dalším důvodem zdržení jsou i změny technického a technologického vybavení, které byly navrženy v projektové dokumentaci z roku 2011. Od té doby navržené zařízení zastaralo, ale i tato obměna se musí prodiskutovat s poskytovatelem dotace.

„Uvedené okolnosti pak mohou mít a mají vliv na termíny realizace," zakončil Jiří Štefek.