Posluchači tohoto programu celoživotního vzdělávání získají jeho absolvováním základní průpravu pro vysokoškolské studium stejnojmenného oboru.

„Prezenční výuka bude probíhat jednou za dva týdny, a to v pátek a v sobotu, a je doplněna o e-learningovou část. Ta umožní studium vybraných odborných předmětů přes internet doma,“ říká za Ústav ošetřovatelství Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Dagmar Mastiliaková.

„Samostudium obsáhne nejen oblast legislativy v ošetřovatelství, ale též ekonomiku zdravotních a sociálních služeb či rozvojových trendů v ošetřovatelství,“ dodává jako vedoucí pracoviště, které kurz garantuje.

Jeho náplň neopomíjí ani potřebnou průpravu v angličtině, informačních technologiích a komunikačních technikách. Organizačně se uspořádání kurzu ujalo krnovské Vzdělávací centrum Slezské univerzity.

„Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,“ připomíná vedoucí Vzdělávacího centra Monika Sedláčková. Z důvodu požadavků na vysokou kvalitu výuky byla maximální kapacita kurzu omezena na pouhé tři desítky účastníků.

„Termín podání přihlášek k němu jsme stanovili do konce prvního zářijového týdne,“ potvrzuje Sedláčková. Podle zainteresovaných by měla nabídka oslovit jak budoucí zájemce o bakalářské studium oboru Všeobecná sestra na Slezské univerzitě, tak ty, kdo ve zdravotnictví nebo v sociální oblasti už pracují a chtějí si nyní své znalosti doplnit.

V případě přijetí k řádnému studiu oboru Všeobecná sestra na Slezské univerzitě totiž u vybraných předmětů kurzu existuje možnost uznání kreditů. „Motivace absolvovat tento vzdělávací program se tak zvyšuje,“ uzavírá Sedláčková.

(ian)