Problém plagiátorství je pravděpodobně starý jako školství samo. V poslední době se však s takovými případy doslova roztrhl pytel a mezi hříšníky uvízla i řada politiků. K rozšíření tohoto nešvaru přispívá zřejmě i kvalitní informační technologie. Na druhé straně už existují i stejně chytré systémy, které „cinknutý“ text při kontrole závěrečných prací odhalí.

Slezská univerzita vnímá plagiátorství v pracích studentů jako závažné porušení povinností, stanovených právními a vnitřními předpisy univerzity a svých fakult. Důsledně vyžaduje po svých studentech v jejich závěrečných i dalších pracích, např. seminárních nebo ročníkových, plné a platné autorství podle autorského zákona. Studenti to mimo jiné dokládají osobním prohlášením v úvodu svých závěrečných prací.

Už několik let rozvíjí spolupráci se systémem na odhalování plagiátů s názvem Theses.cz, do kterého je oficiálně zapojena od roku 2007. Vložila do něj také práce obhájené ještě před rokem 2007 a ty byly systémem rovněž prověřeny.

„Mechanismus je takový, že studenti odevzdávají závěrečné práce povinně i v elektronické podobě do informačního systému, ze kterého se automaticky přesouvají do systému Theses.cz. Kontrolu nad vkládáním prací do informačního systému mají vždy vedoucí práce,“ uvádí mluvčí Slezské univerzity Daniel Martínek.

Systém Theses.cz práce věcně porovná a upozorní na významnou shodu s jinou prací, možné plagiátorství, a tím porušení autorského zákona. Pak už vedoucí práce s disciplinární komisí dané fakulty posoudí, jestli se skutečně jedná o přestupek v podobě plagiátorství. Disciplinární komise pak může uložit sankce v podobě podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo přímo vyloučení ze studia.

„Slezská univerzita podle mých informací do této doby neeviduje u svých studentů v pracích prověřených systémem Theses.cz prohřešek v podobě plagiátorství, který by byl řešen u disciplinární komise,“ dodává Daniel Martínek.