Zatímco dosud se v oblasti multimédií nabízela studia zaměřená buď umělecky nebo technicky, nový obor obě tyto cesty spojuje. Obor Multimediální techniky, realizovaný na Ústavu fyziky, tak přináší všem zájemcům o audio, video a 3D tvorbu nové netradiční pojetí.

O obor, který na Slezské univerzitě ve spolupráci s externími umělci otevírá Ústav fyziky, se očekává značný zájem. „V oboru bude spojena cesta vědy a umění, což je v naší zemi něco zcela nového,“ říká Zdeněk Stuchlík, prorektor Slezské univerzity v Opavě a vedoucí Ústavu fyziky.

„Rádi bychom se ubírali především cestou populárně-naučných pořadů, přiblížili v naší práci vědu obdobně, jako je tomu například v pořadech o vesmíru nebo mikrosvětě britské stanice BBC,“ dodává Stuchlík.

„Digitální multimediální technika prochází bouřlivým vývojem, avšak fyzikální principy, na nichž je postavena, se nemění. Spojíme-li tedy dohromady znalost fyzikálního pozadí se současnými technikami práce a v průběhu studia rozvíjenou invencí, je naděje, že naši absolventi najdou své zajímavé místo v praxi a budou schopni držet krok s vývojem oblasti,“ říká hlavní akreditátor Hynek Sekanina.

Studenti si během studia budou moci vybrat, na co při studiu budou klást důraz – zda spíše na fyzikálně technickou stránku multimédií a audiovizuální techniky práce, či zda budou více tíhnout k vlastní tvorbě a umění. Očekává se, že absolventi se budou moci zaměřit především na tvorbu vzdělávacích a populárně-vědeckých titulů, prezentací, animací a dokumentů.

Není to však jediná možnost, neboť druhou cestou je vazba mezi vědou a uměním, již ve své umělecké tvorbě úspěšně rozvíjí právě vedoucí Ústavu fyziky a jeden z garantů oboru prof. Zdeněk Stuchlík. Pod vedením zkušeného režiséra a zvukového mistra se studenti seznámí se základy scenáristiky, režie a práce v audiovizuálním studiu a bude jen na nich, zda se budou věnovat práci ve studiu, psaní scénářů, grafice či animaci anebo se budou věnovat fyzikální a technické stránce multimédií.

Na obor se tak mohou hlásit nejen zájemci o audiovizuální tvorbu, ale také vyznavači počítačů, internetu a moderních technologií publikace. Přijímací zkoušky mají formu ústního pohovoru s uchazeči. Podrobnější informace o oboru můžete získat na internetových stránkách www.physics.cz.

Martin Petrásek, Michal Novotný