Pokud vysoké školy nedostanou požadované finance i Slezská univerzita se zapojí do protestů. Potvrdil to její rektor Pavel Tuleja.

Jasněji podle jeho slov bude koncem září, po schůzkách s děkany jednotlivých fakult a také po jednání vlády, která bude rešit financování vysokého školství. „Pokud by vysoké školy neobdržely částku minimálně 4,5 miliardy, nezůstane ani Slezská univerzita stranou. Zatím řešíme, jakou formou se k protestům připojíme,“ uvedl rektor.

Již dříve se vyjádřil, že Slezské univerzitě by v případě podfinancování hrozil odliv akademických pracovníků. Jejich hrubá mzda se pohybuje pod hranicí 27 tisíc korun. Podle slov rektora mají vysoké školy v současné době stejný počet studentů jako v roce 2006, ale dostávají na ně výrazně méně peněz.

Chybí právě zmiňované 4,5 miliardy korun.

Protesty vysokých škol na Moravě a ve Slezsku koordinuje olomoucká Univerzita Palackého. Česká konference rektorů již začátkem září vyjádřila rozhořčení nad postupem vlády České republiky, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky.

Navýšené finanční prostředky jsou pro veřejné vysoké školy podle rektorů nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, mzdových podmínek vysokoškolských učitelů i důstojných životních podmínek doktorandů. O rozpočtu vysokých škol na rok 2018 bude Česká konference rektorů jednat na svém plénu v Liberci 2. a 3. října.

„Připravujeme protestní akce v rámci Týdne pro vzdělanost. Chystáme například protestní akci v Praze 4. října a 5. a 6. října počítáme se zapojením ostatních univerzitních měst,“ zmínil předseda České konference rektorů a současně rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Vláda o financování vysokých škol bude jednat 18. a 25. září a po jejím jednání bude jasná forma případných protestů.