Veřejná správa a regionální politika a Sociální patologie a prevence. To jsou dva obory fakulty veřejných politik, které letos u budoucích absolventů středních škol jednoznačně vedly. Na veřejnou správu se hlásilo přes pět set uchazečů, na sociální patologii okolo čtyř set.

Už tradiční zájem byl o studium na ústavu cizích jazyků filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Největší nával byl samozřejmě na angličtině, němčině nebo italštině. Zde zaslala svoji přihlášku také Martina Třískalová z Hranic na Moravě. „Chtěla bych studovat angličtinu v kombinaci s němčinou,“ svěřila se a dodala, že by ráda své dosavadní znalosti rozšířila a v budoucnu by jazyk chtěla využít jako svoji profesi.

Martina je také jednou z těch, kteří se letos v únoru přijeli do Opavy podívat v rámci dne otevřených dveří a také Dne vědy této fakulty. Odcházela spokojená, zejména ji překvapily široké možnosti studijního pobytu na některé zahraniční škole.

Okolo tří set uchazečů si ale přeje studovat také obor Lázeňství a turismus a na institutu tvůrčí fotografie „Uchazečů je přibližně stejně jako loni,“ uvedl Michal Novotný z oddělení vnějších vztahů Slezské univerzity v Opavě.

„Zaznamenali jsme minimální pokles u přihlášek na fakultě veřejných politik a filozoficko-přírodovědecké fakultě,“ dodal.