Na sedmi opavských základních školách organizují až do poloviny prosince cyklus kurzů první pomoci. Snaží se vyškolit zhruba pět set mladých zachránců z řad opavských školáků. Ti budou po jeho absolvování zvládat základní resuscitace, tedy nepřímou srdeční masáž a eventuálně také umělé dýchání.

V úvodním hodinovém teoretickém bloku seznamuje lektorka Pavlína Rabasová žáky se správným postupem a představuje jednotlivé kroky při poskytování pomoci postiženému v bezvědomí. Učí je zprůchodnit dýchací cesty, zkontrolovat dýchání, vysvětluje jim, co jsou to lapavé dechy a připomíná důležitá telefonní čísla pro tísňové volání.

Praktické ukázky jednotlivých kroků předváději studenti druhého ročníku oboru Všeobecná sestra Slezské univerzity. Jejich znalost je důležitá, protože akutní zástava krevního oběhu a dýchání vyžaduje okamžité rozhodování. Reálná naděje na plné obnovení životních funkcí trvá jen několik minut a čas pomoci bývá rozhodujícím faktorem.

Studenti plní roli školitelů a sami přitom v trpělivé práci s dětmi získávají cenné zkušenosti. Učí se zvládat umění komunikace a citlivého jednání s lidmi, což je pro budoucí všeobecné sestry jeden ze zásadních poznatků.

Do kurzů jsou zapojeny Základní škola E. Beneše, Otická, T.G. Masaryka, Šrámkova, ZŠ Kylešovice, Malé Hoštice a Suché Lazce. Školicí cyklus pro ně připravila Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Magistrátem města Opavy.